Ana Lilian Pérez uit El Salvador

Deze actieve onderneemster is naast imker ook voorzitster van de lokale coöperatie van bijenhouders in haar dorpje Cacaopera. Verder zet ze zich hard in om de bijensector in haar land vrouwvriendelijker en inclusiever te maken.

Wist je dat… Adel Morazán ook samenwerkt met de Belgische microfinancieringsorganisatie BRS? Op die manier worden kleine leningen toegekend aan kleinschalige of startende onderne(e)m(st)ers die geen lening kunnen krijgen bij reguliere banken. Zo kunnen zij toch stappen vooruitzetten met hun bedrijf.