Jean de Bethune - GEDEPUTEERDE

'LINK TUSSEN ONDERNEMERSCHAP EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SPREEKT AAN'

Waarom steunt het provinciebestuur kansarme aardappeltelers in Peru?
Jean de Bethune: 'West-Vlaanderen is een landbouwprovincie met een sterke ondernemersdynamiek. Tegelijkertijd zijn wij een provincie met een hart voor het Zuiden en dragen we internationale samenwerking hoog in het vaandel. De eerste projecten steunden we in 1971.  Het begon toen nog erg bescheiden, met om en bij een budget van €27.000 dat over twee projecten in Congo werd verdeeld. Vandaag besteedt de provincie meer dan één procent van haar budget aan projecten in het Zuiden. In 40 landen zijn we actief, en dus ook in Peru.'

Bij het project zijn diverse partners uit West-Vlaanderen betrokken. Is dat belangrijk voor het provinciebestuur?
'Samenwerking vormt een rode draad doorheen het provinciale beleid, of het nu gaat om economie of ontwikkelingssamenwerking. Afgemeten aan de uitdagingen waarvoor we staan, zijn wij allemaal piepkleine spelers. Niemand kan de problemen waarmee we worden geconfronteerd alleen oplossen. We hebben nood aan gedurfde en innovatieve samenwerking, waarin de som der delen meer is dan het geheel.'

Dat jullie landbouwprojecten steunen, is ook niet toevallig?
'Zowel in productie als verwerking van voedsel zijn we een provincie met heel wat ervaring en expertise. Agrovoeding vormt trouwens een economische speerpuntcluster in onze provincie. De samenwerking tussen alle partners in dit project van Trias is een mooi voorbeeld van engagement over de grenzen van de eigen sector heen. Het is verheugend te zien dat beroepsverenigingen en het hoger en secundair onderwijs mee betrokken worden in dergelijke projecten. Ook in de toekomst zal de provincie langdurige en innovatieve samenwerkingsovereenkomsten blijven promoten en ondersteunen.'

Wat spreekt jullie aan in de aanpak van Trias?
'De link tussen ondernemers en ontwikkelingssamenwerking is voor het grote publiek niet evident. Terwijl – en dat is letterlijk te nemen –  bijna iedereen in het Zuiden een ondernemer is. Of je bent een kleine boer, een kleine handelaar, je overleeft in de informele economie of… Er zijn veel vormen, maar ondernemerschap is bijzonder belangrijk en overal aanwezig in het Zuiden. Ook in West-Vlaanderen kennen we veel ondernemende mensen en is de veerkracht van onze kleine en middelgrote bedrijven legendarisch. Het doet ons deugd te zien dat Trias de brug tussen ondernemers in West-Vlaanderen en het Zuiden slaat.'

Ondernemerschap kan een belangrijke hefboom voor ontwikkeling zijn?
'We zijn ervan overtuigd dat duurzame en eerlijke jobs het beste herverdelingssysteem zijn. Het zijn projecten als dit die helpen om mensen aan zulke jobs te helpen. We leven in een ideale periode om economie haar plaats te geven in het ontwikkelingsverhaal. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bieden een mooi en evenwichtig kader om economie te integreren en in samenspel met de noden van de mensen en de planeet een duurzame levensstijl te ontwikkelen: er moet genoeg zijn voor iedereen altijd en overal.'

Kishuara is een godvergeten district dat bij de schepping van de wereld tussen de plooien van de Andesruggen gevallen is. 150 familiale boeren hebben zich verenigd in de coöperatie Coopagros om de overlevingslandbouw collectief vaarwel te zeggen. Op een hoogte van meer dan 3.000 meter maken ze van hun inheemse aardappelen de draaischijf voor hun zelfontwikkeling. Wil je de Peruaanse boeren zelf ook steunen?