EVALUATIE PROGRAMMA'S

Trias heeft in elk land waar we actief zijn een eindevaluatie gehad van het DGD-programma dat liep van 2017 tot 2021. Die evaluaties zijn vervolgens gebruikt als input voor een meta-evaluatie. Voor elke evaluatie per land en voor de meta-evaluaties zijn ondertussen afzonderlijke antwoorden van het management geformuleerd om een passend antwoord te geven op alle aanbevelingen. In deze Management Response wordt uitgelegd waarom bepaalde aanbevelingen al dan niet worden opgevolgd en welke maatregelen zullen worden genomen. Het beheersantwoord bevat bovendien een operationeel actieplan waarin de verantwoordelijkheden en het tijdschema voor de uitvoering van deze acties worden aangegeven. 

 

 

In vijf regio's heeft Trias in 2019 DGD-programma's geëvalueerd. Lees het resultaat in onderstaande rapporten. Het doel van de evaluaties is om lopende programma’s bij te sturen en nieuwe inzichten te verwerven voor toekomstige programma's.