FASE 1       DROMEN IDENTIFICEREN

Doordrongen van de plaatselijke cultuur en knowhow, selecteren de landen- en regioteams van Trias lokaal verankerde boeren- en ondernemersverenigingen met groeipotentieel. De versterking van die ledenorganisaties is complex en vereist dus een langdurig engagement. Bij de start brengen we samen met de partner de identiteit van de organisatie in kaart, op basis van vragen zoals: 

 • welke waarden liggen ten grondslag aan de organisatie?
 • wat zijn de strategische en operationele doelstellingen?
 • kan de organisatie slagkracht opbouwen en middelen beheren?
 
Op partipatieve wijze gaan bestuurders met hun leden op zoek naar antwoorden. Ook vrouwen en jongeren krijgen een prominente rol toebedeeld in dit proces. Want alleen zo kan een breed gedragen bewustzijn groeien over uitdagingen en kansen. Ambities krijgen vaste vorm, plannen rijpen.
 

FASE 2       KANSEN GRIJPEN

 
Om de plannen zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen, reiken de lokale adviseurs van Trias de boeren- en ondernemersverenigingen een brede waaier aan van instrumenten. Naast financiering bestaat de capacity development box van Trias uit:
 • adviesverlening en coaching door eigen en externe experts
 • innovatieve methodes en instrumenten
 • lokale en internationale kennisuitwisseling
 

FASE 3       RESULTATEN METEN

 
De lokale adviseurs van Trias begeleiden boeren- en ondernemersverenigingen bij hun permanente en participatieve monitoring en evaluatie. Zo ontwikkelen de organisaties een grondige en objectieve kijk op hun vooruitgang. Dat motiveert hun medewerkers, zelfs wanneer bepaalde processen niet altijd volgens verwachting evolueren. Ze raken ervan doordrongen dat ze hun prestaties zelf in de hand hebben en voortdurend kunnen bijsturen. 
 
Onze partners brengen hun vooruitgang in kaart op het vlak van maximaal zeven kerncapaciteiten:
 • middelenbeheer: duurzame organisaties zijn in staat om de beschikbare middelen op efficiënte, effectieve en milieuvriendelijke wijze te beheren, in functie van de vooropgestelde doelstellingen.
 • ledenparticipatie: democratische boeren-en ondernemersverenigingen waken erover dat hun leden ten allen tijde de controle hebben over de werking van de organisatie.
 • dienstverlening: sterke organisaties bouwen kwaliteitsvolle diensten uit, zodat de leden in functie van hun noden toegang verwerven tot opleidingen, krediet, afzetmarkten en belangenverdediging.
 • relatiebeheer: door relaties aan te knopen met externe partners verhogen ledenorganisaties hun maatschappelijke slagkracht, waardoor ze een tegengewicht ontwikkelen voor de overheid.
 • financiën: ledenorganisaties zijn enkel duurzaam als ze hun financiële middelen op professionele wijze beheren en op zo kort mogelijke termijn financiële autonomie verwerven.
 • leiderschap: voor sterke ledenorganisaties is de opleiding van leidersfiguren cruciaal, want de leiders vormen de ruggengraat van hun vereniging.
 • diversiteit: van duurzame ontwikkeling is enkel sprake wanneer organisaties zich inspannen om zwakkere groepen zoals vrouwen, jongeren en arme mensen kansen op volwaardige participatie te bieden.
   
Deze analyse voedt de bijsturing van het institutionele ontwikkelingsplan. Op die manier ontstaat een permanente leercyclus, die boeren- en ondernemersverenigingen voortdurend naar betere prestaties stuwt.
 
Wat moet je weten bij de interpretatie van het diagram?
Bij de start van de samenwerking met elke partner voeren we een nulmeting uit voor de zeven bovenvermelde kerncapaciteiten. Daarna beslissen de leden van de organisaties zelf rond welke capaciteiten ze samen met Trias willen werken. Soms kiezen ze ervoor om de zeven capaciteiten te versterken, maar dat is niet altijd het geval. Hoe sterker een ledenorganistie presteert voor een bepaalde capaciteit, hoe hoger de score in het diagram.