In El Salvador heeft Trias een overkoepelend platform opgericht. Het geeft verenigingen van ondernemende mensen de kans om op gecoördineerde wijze te bouwen aan een cultuur van inclusie. Onze partners delen ervaringen en wisselen goede praktijken uit, op drie niveaus:

1   IN HUN EIGEN ORGANISATIE 

Ledenorganisaties scheppen op beleidsniveau de noodzakelijke voorwaarden om gelijke kansen te garanderen voor vrouwen en jongeren. De volle participatie van alle leden is verankerd in de organisatiecultuur en een specifiek budget wordt toegewezen aan de inspanningen rond inclusie. 

2   VAN MENS TOT MENS   

Mensen durven vrank en vrij in gesprek gaan met andere leden in hun organisatie, ook al behoren die tot het andere geslacht of een andere generatie. Die toenadering van mens tot mens versterkt de samenhang van de groep.

3   HUN EIGEN IK   

Je komt tot het besef dat je eigen handelswijze grotendeels gebaseerd is op klassieke rolpatronen. Door hier bewust mee om te gaan, bouw je aan een structurele en breed gedragen gedragsverandering die begint bij jezelf.