In voorbereidend overleg met Trias kiezen de leiders van boeren- en ondernemersverenigingen voluit voor inclusie. Op de drie niveaus voegen ze de daad bij het woord, op basis van een logisch stappenplan:

1   IN HUN EIGEN ORGANISATIE   

 • een grondige analyse brengt de positie van vrouwen en jongeren in kaart
 • workshops en sensibilisering zorgen voor bewustmaking bij alle leden
 • bestuur en personeel stellen op participatieve wijze een beleid rond inclusie op
 • de organisatei stuurt haar institutionele werking bij op basis van het nieuwe beleid
 • nieuwe strategieën en diensten beantwoorden aan de noden van jongeren en vrouwen

2   VAN MENS TOT MENS   

 • jongeren en vrouwen spelen een actieve rol in de dagelijkse werking van de organisatie
 • een speciale werkgroep zorgt voor de actieve aansturing van het inclusietraject
 • de werkgroep motiveert leden uit alle geledingen om zich in te zetten voor het traject

3   HUN EIGEN IK   

 • vrouwen en jongeren werken tijdens opleidingen aan een positief zelfbeeld
 • vrouwelijke en jonge leidersfiguren worden zich bewust van hun voorbeeldfunctie
 • vrouwelijke en jonge leidersfiguren krijgen kansen om hun rol voluit te spelen
 • mannen raken zich bewust van hun geprivilegieerde positie
 • iedereen krijgt kansen om ervaringen te delen met andere leden van de vereniging