Trias versterkt mensen die zich verbinden in boeren- en ondernemersverenigingen. Ze delen hun dromen, wisselen expertise uit. Natuurlijk kunnen mensen en hun organisaties ook falen, maar in de meeste gevallen stellen we vast dat groeiende samenwerking tot meer engagement leidt. Mensen gaan bewust investeren in zichzelf én in hun organisatie. Zo ontstaat een opwaartse spiraal van verbinden en versterken die een hele gemeenschap in beweging brengt, op weg naar gelijke kansen voor iedereen.

De kracht van onze veranderingstheorie? Met hun kwaliteitsdiensten realiseren sterke boeren- en ondernemersverenigingen 12 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Gaande van armoedebestrijding over een hogere scholingsgraad en gendergelijkheid, tot een evenwichtige samenlevingsopbouw waarbij dromen échte kansen krijgen.
 
Trias werkt enkel samen met boeren- en ondernemersverenigingen die kansen op participatie en zelfontwikkeling geven aan kwetsbare groepen. Zo krijgen ook arme mensen, vrouwen en jongeren kansen om een inkomen te verwerven.

Landbouwgezinnen vormen wereldwijd de ruggengraat van het platteland. Waar Trias hun krachten verbindt in sterke boerenorganisaties, zijn deze familiale bedrijven de beste garantie op voedselzekerheid.

De ondernemers- en boerenverenigingen die Trias versterkt, hebben een democratische grondslag. Ze geven lokale ondernemers kansen om met één stem te spreken en onrecht aan te kaarten.
 
Trias werkt exclusief samen met boeren- en ondernemersverenigingen die de zelfontwikkeling van vrouwen hoog op de agenda plaatsen. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op een eigen methodologie die Trias ontwikkeld heeft.
 
De boeren- en ondernemersverenigingen die Trias verbindt en versterkt, verlenen hun leden toegang tot kennis en competenties. Ze organiseren opleidingen en investeren in bedrijfsbegeleiding.
 
Familiale boeren overleven bij de gratie van natuurlijke hulpbronnen. Samen staan ze sterker om op te komen voor de bescherming van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.
 
Trias verbindt en versterkt familiale ondernemers. Ze verankeren hun bedrijf in de lokale economie, met maximale kansen voor lokale tewerkstelling en duurzame economische groei.
 
Trias pleit voor een intensieve dialoog tussen boeren- en ondernemersverenigingen, overal ter wereld. Zo ontwikkelen ze zich tot hoekstenen van het maatschappelijjk middenveld, die bijdragen aan een stabiele en eerlijke samenleving.
 
Trias is pleitbezorger voor nog meer lokale en internationale samenwerking. We brengen organisaties wereldwijd samen om globale uitdagingen aan te pakken.
 
De ondernemende mensen die Trias verbindt en versterkt, ontwikkelen een positief zelfbeeld. Ze stralen positieve energie uit die verandering in beweging brengt, zowel op individueel als collectief niveau.
 
Door de versterking van boeren- en ondernemersverenigingen reiken we mensen instrumenten aan om in groepsverband de gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen of in te dammen.
 
Door boeren en ondernemers te verbinden en te versterken, verhogen we hun individuele en collectieve zelfredzaamheid. Bovendien is Trias ideaal geplaatst om de brug te slaan tussen stad en platteland.