Wanneer krijg ik een fiscaal attest?

Wie op jaarbasis een gift overmaakt aan Trias van 40 euro of meer heeft recht op een fiscaal attest. Een gift is een geldsom die door een persoon, bedrijf of organisatie geschonken wordt aan Trias. Om er zeker van te zijn dat je recht hebt op een fiscaal attest, moet je voldoen aan vier voorwaarden:

  1. Je stort jouw gift rechtstreeks op een rekeningnummer van Trias, eventueel met vermelding van een specifieke actie.
  2. Als schenker ontvang je geen tegenprestatie, in de vorm van bijvoorbeeld logovermelding, toegangstickets, de levering van een goed of dienst, enzovoort.
  3. De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis. Het kan gaan om één schenking of meerdere schenkingen in hetzelfde jaar, voor een totaalbedrag van minstens 40 euro.
  4. Je stort het bedrag als individuele schenker en het is dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.

Krijg ik een fiscaal attest bij een inzamelactie?

Bij een inzamelactie zamel je ten voordele van Trias geld in bij andere mensen. Dat kan gebeuren naar aanleiding van een feest, sportevenement, sponsoractiviteit, enzovoort. Het resultaat van een collectieve inzamelactie geeft geen recht op een fiscaal attest. Vraag daarom aan mensen die jouw actie willen steunen om zelf hun gift te storten op ons rekeningnummer BE45 7363 3333 3389. Vraag hen ook om als mededeling de naam van je actie te vermelden, zodat je bij Trias te weten kan komen hoeveel jouw actie heeft opgeleverd.

Wat als mijn gift deels bestaat uit individuele giften en deels uit geld van een collectieve geldinzameling?

Je stort het geld van de collectieve geldinzameling op ons rekeningnummer BE45 7363 3333 3389. Vermeld de naam van jouw actie, zodat we de opbrengst van jouw actie hieraan kunnen toewijzen. Aan de schenkers vraag je om hun individuele giften zelf te storten op hetzelfde rekeningnummer, met vermelding van de naam van jouw actie. 

Soms krijg je cash geld in een omslag. Dat kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van één van de genodigden op je feest. Mensen die minstens 40 euro hebben gegeven en hun adresgegevens op de briefomslag hebben geschreven, hebben recht op een fiscaal attest. Stort in dit geval het geld op ons rekeningnummer BE45 7363 3333 3389, met vermelding van de naam van jouw actie. Bezorg ons vervolgens per brief de namen, adresgegevens en geschonken bedragen. Als je dat wenst, kan je hiervoor onze standaardbrief downloaden. Bezorg de ingevulde en ondertekende brief aan: Trias, t.a.v. Sarah Snoeck, Wetstraat 89, 1040 Brussel.

Komt een sponsoractie in aanmerking voor een fiscaal attest?

Soms is dat het geval, maar niet altijd. Als een sponsor jouw actie steunt in ruil voor een tegenprestatie in welke vorm dan ook, dan heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest. Als je jezelf laat sponsoren, bijvoorbeeld voor de kilometers die je loopt tijdens een sponsorloop, dan heeft de sponsor recht op een fiscaal attest als hij/zij de gift rechtstreeks op ons rekeningnummer stort. In dat geval is het wel belangrijk dat de sponsor als mededeling de naam van jouw actie vermeldt. Enkel dan kunnen we de overschrijvingen toewijzen aan jouw actie.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest?

Je krijgt je attest uiterlijk in de maand maart van het volgend jaar. Als je bijvoorbeeld een gift overmaakt in december 2016, dan ontvang je jouw fiscaal attest in maart 2017. We bezorgen je het attest automatisch per post, je hoeft het dus niet aan te vragen. Met een fiscaal attest kan je het bedrag van je gift aftrekken van je totaal belastbaar netto-inkomen.