'Coöperatie is mijn leerschool'

Blanca Perdomo heeft als voorzitter van een coöperatie in El Salvador de Womed Award ontvangen uit handen van Koningin Mathilde. 'Ik heb alles geleerd in mijn coöperatie', vertelt ze.

Met de tweejaarlijkse uitreiking van de Womed Award Zuid plaatsen Markant en Trias rolmodellen voor het vrouwelijk ondernemerschap in de kijker. De laureaat van de voorbije editie is Blanca Perdomo, een selfmade onderneemster die in het uiterste westen van El Salvador aan het hoofd staat van een groenten- en fruitcoöperatie die 46 leden telt, waarvan de helft vrouwen.

Blanca verdient geen toploon waarmee ze zich een villa met zwembad kan veroorloven, verre van. Maar vandaag is ze wel in staat om de vijf monden te voeden die bij haar inwonen: haar twee zonen, haar beide ouders en een nonkel. Blanca is zich bewust van haar rechten als vrouw en ze kan op een bewuste manier zelf richting geven aan haar leven. Allemaal zaken die niet evident zijn voor een doorsnee vrouw in El Salvador. Tijdens een openhartig gesprek reconstrueren we haar levensverhaal.

Hoe lang ben je naar school gegaan?
Blanca: 'Ik heb de lagere school afgemaakt. Voor middelbaar onderwijs hadden mijn ouders geen geld. Ze vertelden dat ik maar beter kon meewerken op het veld, en dat vond ik oké. Ik wist toen niet beter.'

Heb je daar vandaag spijt van?
'Je moet alles in z'n context zien. Vroeger vonden ouders het ook niet zo belangrijk dat hun kinderen wel of niet naar school gingen. Mijn ouders meenden dat de school alleen maar dient om liefdesbrieven te leren schrijven, waarna ik veel te vlug zou trouwen. Hun dochter thuis houden, was voor hen een manier om zo'n rampscenario te vermijden.' (lacht)

Hoe heb je jouw jeugdjaren doorgebracht na je veel te korte schoolcarrière?
'Dat was simpel: ik hielp mijn vader op de boerderij en mijn moeder in het huishouden. Soms ging ik mee naar de markt, waar we onze oogst verkochten. Vrije tijd om met andere kinderen te spelen, is iets wat ik eigenlijk nooit gekend heb.'

Als volwassen vrouw moest je wel op eigen benen leren staan. 
'Dat is de reden waarom ik me aangesloten heb bij Las Bromas, een lokale coöperatie.'

Hoe heb je jouw coöperatie in de loop der jaren zien evolueren?
'We hebben een moeilijke periode doorworsteld. Op een bepaald ogenblik verkochten de leden hun percelen en de lokalen van de coöperatie werden ingepalmd door andere bewoners. Uit economische noodzaak heb ik tien jaar geleden samen met een aantal andere vrouwen orde op zaken gesteld. We organiseerden ook opleidingen, waardoor we onze coöperatie sindsdien op een professionele manier kunnen besturen.'

Hebben vrouwen het moeilijker dan mannen om in El Salvador een inkomen te verwerven en daar wat erkenning voor te krijgen?
'Dat is zeker zo. Als kind werden we al afgeschermd van jongens. Die culturele preutsheid heeft ook lang de ontwikkeling van onze coöperatie bemoeilijkt. Wanneer vrouwen deelnamen aan een vergadering, dachten de mannen dat die vrouwen alleen maar uit waren op seks. In onze coöperatie is veel veranderd, maar machogedrag is nog altijd een hinderpaal voor veel vrouwen in ons land.'

Zelf ben je wel opgeklommen tot voorzitster van de coöperatie. Meer nog, je staat ook aan het hoofd van een koepel die twintig coöperaties verenigt. Met jouw achtergrond is dat toch een opmerkelijke prestatie?
(glimlacht verlegen) 'In onze coöperatie zijn veel vrouwen analfabeet. Ik heb het geluk gehad dat ik bij Las Bromas opleidingen kon volgen. De coöperatie is mijn leerschool geweest. Ik ben zo blij dat ik altijd veel tijd en energie gestoken heb in Las Bromas. Wat ik geleerd heb, is dat we als vrouwen onze dromen kunnen waarmaken op voorwaarde dat we geloven in onze talenten.' 

Je bent uitgegroeid tot een echte onderneemster. Had je dat ooit durven dromen?
'Maar nee, dat durfde ik niet eens dromen. Ik heb zoveel te danken aan hetgeen ik van andere vrouwen geleerd heb. Het werk in de coöperatie is zo inspirerend.' (stilte)

Op welke realisatie ben je als voorzitter van de coöperatie het meest trots?
(denkt na) 'We hebben meerdere mooie projecten gerealiseerd. In ons dorp hebben we meerdere straten opgeknapt en regelmatig laten we een dokter komen, waar alle bewoners van kunnen profiteren om een consultatie aan te vragen. Een andere belangrijke mijlpaal was het certificaat dat we behaald hebben voor de verkoop van voedsel. Nu mogen we ervan dromen om met de steun van Markant, Trias Centraal-Amerika en Confras (een partner van Trias die 6.800 familiale boeren ondersteunt, nvdr) een eigen restaurant te openen.'

Waarom vind je het zo belangrijk dat de coöperatie blijft groeien?
'De coöperatie is iets wat ons allemaal overstijgt. Alle leden willen in de eerste plaats het goede voorbeeld geven voor hun kinderen, in de hoop dat de volgende generatie onze inspanning voortzet om vooruit te geraken in het leven.'

Steun samen met Trias ondernemende vrouwen in El Salvador