Sterke boeren- en ondernemersverenigingen zijn een krachtige hefboom voor de economische ontwikkeling van hun regio. Op voorwaarde dat ze gelijke kansen geven aan iedereen, dus ook aan vrouwen en jongeren. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet: inclusief handelen wordt pas duurzaam als je inclusief denkt en bent, compleet wars van stereotiepe gedragspatronen en vooroordelen.

De Inclusion Route van Trias verandert het bewustzijn rond inclusief gedrag radicaal en structureel, over de grenzen van generaties en geslacht heen. Successen die we boeken in El Salvador inspireren de andere kantoren van Trias om wereldwijd te streven naar een ondernemersklimaat waarbij iedereen meetelt.

Uniek bij Trias is dat ons inclusietraject ingebed zit in een bredere veranderingstheorie. Door boeren- en ondernemersverenigingen te versterken, mogen we structurele verandering ambiëren op zowel het institutionele, intermenselijke als persoonlijke niveau. Een extra pluspunt is dat onze methodologie toepasbaar is op alle types van organisaties.