Mevrouw, mijnheer,

 
Enkele weken geleden begeleidde ik de topmensen van Boerenbond en Unizo tijdens hun eerste terreinbezoek aan Trias. Voor Sonja De Becker en Danny Van Assche was hun confrontatie met het typische straatbeeld in Guinee een cultuurshock: langs chaotisch ingeplante kraampjes krioelen mensen langs elkaar heen, zwoegend en zwetend in de broeierige hitte, tussen rondslingerend vuilnis met bijhorende geur. Een ontmoedigende aanblik. 
 
Toen Sonja en Danny de volgende dag konden praten met familiale boeren en kleine ondernemers, leerden ze een ander Afrika kennen. Een continent van positieve mensen die elke dag hun talent en creativiteit gebruiken om uit de vicieuze armoede te klimmen. Het enige wat die mensen nodig hebben, zijn opleidingen en startkapitaal om hun economische activiteit rendabel te maken.
 
Kind van migranten
 
Neem nu Alpha Yattara, 26 jaar en vader van twee kinderen. Opgevoed door zijn grootmoeder in een klein dorpje, ver weg van zijn ouders die naar Senegal migreerden, op zoek naar een beter leven. Tijdens een aantal schoolvakanties is Alpha zelf ook naar Senegal gereisd, waar hij met een studentenjob als computerhersteller wat centen bij elkaar spaarde.
 
Thuis kocht Alpha met dat geld een koppel tweedehands computers: het startschot voor zijn eigen informaticabedrijf. Met het beetje winst dat hij maakte, betaalde Alpha zijn studies biologie aan de universiteit.
 
Passie om te ondernemen
 
Zoals het geval is met veel jongeren in Afrika, is het Alpha niet gelukt om met zijn diploma een job te vinden op de arbeidsmarkt. Erg vindt hij het uiteindelijk niet, want als technicus-ondernemer voelt Alpha zich als een visje in het water. Zeker nadat hij een bedrijfsopleiding van een hele week volgde bij Aguidep, één van onze partners in Guinee die jonge ondernemers leert hoe ze een businessplan moeten opmaken en uitvoeren.
 
Deze opleiding kon Alpha volgen dankzij jouw steun aan Trias. Het resultaat is dat hij een tweede bedrijf kon starten voor de herstelling van computers, luidsprekers, tv-toestellen en andere elektrische apparaten. Die stap heeft Alpha gezet uit voorzorg, want de lokale overheid dreigt ermee om zijn eerste atelier te slopen om ruimte te scheppen voor openbare infrastructuurwerken. Als het ooit zo ver komt, hervalt Alpha niet in de extreme armoede.
 
Veel succesverhalen
 
Dergelijke verhalen hebben Sonja De Becker en Danny Van Assche vaker gehoord in Guinee. Er was de ontmoeting met Djakariou, die dankzij de professionele begeleiding van onze partner Jeunes Solidaires twee kleine maar charmante drankgelegenheden op poten gezet heeft. Mamadou vertelde hoe zijn coöperatie van aardappeltelers op basis van onze voorlichting zelf biologische meststoffen produceert en profijt haalt uit de irrigatiewerken die Trias er samen met lokale partners heeft uitgevoerd.
 
Naarmate hun werkbezoek vorderde, raakten Sonja en Danny overtuigd van het groeipotentieel bij boeren en ondernemers in Afrika. In hun ledenbladen penden ze de volgende boodschap neer:
 
Tussen de ellende door zijn er mensen die meer willen dan alleen overleven. Mensen in Afrika willen groeien, en tegelijkertijd zetten ze zich in voor hun gemeenschap. Vaak gaat het om vrouwen en jongeren die hun lot in handen nemen. De invloed van Trias is hierbij onvoorstelbaar groot. Bovendien gaat het om 'onze' ngo. Trias kan op onze steun blijven rekenen.
 
Solidariteit is nodig, meer dan ooit
 
Natuurlijk doet de lof van Sonja en Danny deugd. Als twee topmensen zoiets verklaren, dan is dat voor ons het bewijs dat we professioneel werk leveren met jouw schenkingen. En natuurlijk willen we nog veel meer mensen als Alpha, Djakariou en Mamadou kansen geven op zelfontwikkeling. In hun eigen regio, want dat is wat jonge Afrikanen het liefste willen. Om hen die eerlijke kans te geven, blijft jouw steun broodnodig.
 
Verkiezingen of niet: ik twijfel niet aan jouw persoonlijke keuze voor meer internationale samenwerking, meer dan ooit tevoren.
 
Met oprechte dank voor je trouwe steun,
 
 
 
 
 
 
Lode Delbare
Algemeen directeur 

 

Ter info: als je op jaarbasis een gift overmaakt van 40 euro of meer, ontvang je een fiscaal attest. Zo recupereer je ongeveer de helft van het totaal geschonken bedrag.