Onze projecten = jouw afspraak met de wereldgeschiedenis

 
 
 
 

 

Mevrouw, mijnheer,

In deze periode van het jaar vertellen we je graag vrolijke boodschappen. En die zijn er genoeg, luister maar.
 
Steeds minder honger
 
In het jaar 1800 leefde 85 procent van de wereldbevolking in extreme armoede. Honger was toen de regel, niet de uitzondering. Dat duurde tot 1966, toen voor het eerst minder dan de helft van alle mensen op onze planeet met honger ging slapen.
 
Wat de voorbije twintig jaar gebeurde, is zelden in het nieuws geweest, maar ronduit revolutionair. De extreme armoede is sneller afgenomen dan ooit eerder in de wereldgeschiedenis. Nog 10,9 procent van de mondiale bevolking – 820 miljoen mensen – ondergaat dit ellendige lot.
 

Als de tendens van de jongste 200 jaar zich doorzet, kan onze generatie de extreme armoede uitroeien tegen 2030. Dit is onze afspraak met de wereldgeschiedenis.

De grootste vergissing die we met z’n allen kunnen maken, is denken dat het vanzelf zal gaan. Zelf heb je het nieuws misschien ook vernomen? Volgens de Verenigde Naties is het aantal ondervoede mensen in 2017 gestegen, een trend die zich nu al doorzet sinds 2014. Gezien de evolutie van de voorbije twee eeuwen is dat vreemd. 

 
Met z’n allen moeten we dus dringend een tandje bijsteken om weer aan te knopen met de belangrijkste van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: Zero Hunger. 
 
We kennen allemaal de oplossingen. Van cruciaal belang zijn politieke stabiliteit, gezondheidszorg, een inclusieve economie. En we moeten ondernemende mensen een duwtje in de rug geven zodat ze op eigen kracht uit de armoede klimmen. Met opleidingen, microkredieten en toegang tot markten. 
 
Focus op het platteland
 
Vooral op het platteland is onze steun broodnodig, want daar situeert zich 70 procent van de wereldwijde armoede. Niet toevallig zijn zowat alle interventiezones van Trias daar gesitueerd. In onze werkgebieden moeten familiale ondernemers nog altijd knokken om te overleven, letterlijk en figuurlijk.


In de strijd tegen armoede maak jij samen met Trias overal ter wereld het verschil:

1. Het Andesgebergte: de boeren leven er geïsoleerd, ver weg van scholen en medische hulpposten. Door de steile bergflanken zijn ze gedoemd tot manuele arbeid. Wij verenigen hen in coöperaties, die toegevoegde waarde creëren voor bijvoorbeeld aardappelen en quinoa. 
 
2. De Sahelregio: de boeren kampen er met verwoestijning en langdurige droogteperiodes. We leren de boeren hoe ze hier tot zeven ton rijst per hectare kunnen oogsten. Hun vrouwen verhogen het gezinsinkomen door in groepsverband de rijst voor te koken, met een netto winst van 8 euro per verkochte zak van 100 kilogram. 
 
3. Centraal-Amerika: de wereld was deze regio bijna vergeten, maar daar is verandering in gekomen door de grote migrantenkaravaan die naar de VS trok. Trias versterkt in El Salvador, Honduras en Guatemala zowel het zelfbeeld als de technische vaardigheden van vrouwen en jongeren. Zodat ze weer geloven dat het leven in hun eigen streek de moeite waard is. 
 
4. Filipijnen: in de hoofdstad Manilla wonen steeds meer mensen in geïmproviseerde hutten, bovenop graven van overledenen. Ze doen dat om te ontsnappen aan de bittere armoede op het platteland. We helpen boeren en ondernemers bij de opmaak van bedrijfsplannen en de verwerking van hun producten. Van ananasvezels maken ze bijvoorbeeld hemden. 
 
5. Oost-Afrika: de semi-nomadische veehouders van de Masai voeren een ongelijke strijd tegen de klimaatverandering en de krimpende graasgebieden voor hun dieren. Met respect voor hun eeuwenoude tradities leren we hen samenwerken in coöperaties. Ook de vrouwen verwerven er nu een eigen inkomen, iets waar ze nooit eerder de kans toe kregen. 
 
Dankjewel!
 
Jouw steun aan deze projecten is jouw bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen honger. De wereld heeft mensen met een gouden hart zoals jij dringend nodig om de negatieve trend van de voorbije vier jaar te keren.
 
In het decennium dat volgt, is het erop of eronder voor onze generatie. Blijf op de afspraak!
 
Ik dank je van harte voor jouw trouwe steun, 
 
Philippe Matthijs
Voorzitter