Raad van bestuur

Annelies De Backer
Bestuurslid
Nadat ze afstudeerde als Doctor in de Filosofie werd Annelies De Backer gebeten door de ontwikkelingssamenwerkingsmicrobe. Ze vertrok als vrijwilligster naar DR Congo, het toenmalige Zaïre. Annelies doorzwom de verschillende ontwikkelingsvijvers, zowel voor de VN, Europa als België, en dit trapsgewijs waardoor ze op alle niveaus vertrouwd raakte met de verschillende facetten van de indirecte, bilaterale, multilaterale en humanitaire samenwerking.
 
Bij de integratie in 2000 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking binnen Buitenlandse Zaken, bleef Annelies haar roeping trouw en vervolgde ze haar traject als diplomate/Hoofd OS binnen verschillende Belgische ambassades. Intussen timmerde ze mee aan het ontwikkelingsbeleid.
 
Tijdens haar carrière was Annelies op post in Zaïre, Rwanda, Tanzania, Ethiopië, Bolivia, Peru, om uiteindelijk de cirkel rond te maken met als laatste standplaats Kinshasa. Annelies’ gedrevenheid en engagement voor ontwikkelingssamenwerking worden voornamelijk ingegeven door een groot rechtvaardigheidsgevoel waarin de medemens centraal staat.