Raad van bestuur

Diane Devriendt
Bestuurslid

Als algemeen directeur is Diane Devriendt sinds 2012 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding bij Markant, een netwerk van en voor 25.000 actieve en ondernemende vrouwen in Vlaanderen. Ze leidt een team van 27 medewerkers en 3.000 vrijwilligers. 

De ondernemende spirit is bij Diane zelf ook aanwezig, want bij de start van haar professionele carrière stond ze mee aan de wieg van de VAR, een mediaregie die zich bezighoudt met de verkoop van zendtijd op de publieke omroep. In deze snel groeiende onderneming zette ze haar eerste stappen in een leidinggevende functie.

Daarna stapte Diane over naar Corelio, waar ze leiding gaf aan een business unit die Intermediair en Clickx Magazine uitgaf. Bij de Standaard Uitgeverij werd Diane uitgeefdirecteur en lid van het management comité. In 2005 maakte ze de overstap naar Vacature, waar ze aan de slag ging als marketingdirecteur. Diane bouwde er een grondige kennis op van diverse marketingaspecten, zowel B2B als B2C.

Sinds ze aan de slag ging bij Markant heeft Diane haar expertise op het vlak van marketing en communicatie altijd ter beschikking gesteld van Trias. Dat maatschappelijk engagement werd in juni 2016 verankerd door haar op te nemen in de raad van bestuur.