Raad van bestuur

Pieter Verhelst
Bestuurslid

Pieter Verhelst is als lid van het hoofdbestuur bij Boerenbond verantwoordelijk voor het macro-economische beleid. Bij de grootste land- en tuinbouworganisatie in België bekleedt hij ook mandaten in de bondsraad, het politiek comité en het Agri-Investment Fund, het investeringsfonds van de Groep Boerenbond.

Andere mandaten van Pieter hebben een rechtstreekse link met ontwikkelingssamenwerking: hij is bestuurslid bij Kampani, Bio Invest en Incofin. Verder is hij ook vertegenwoordiger van Boerenbond bij de World Farmers' Organisation (WFO).

Pieter Verhelst behaalde een master in de toegepaste economische wetenschappen aan de K.U.Leuven en ging daarna als handelsingenieur landbouwontwikkeling studeren in Gent. Na een intermezzo als assistent aan de factulteit Bio-Ingenieurswetenschappen belandde Pieter in 2008 bij Boerenbond.