vertaald uit het Engels

 

Ik ben Januario Ntungwa (56), landendirecteur van Trias in Oeganda. Eerder werkte ik voor de grootste Oegandese microkredietbank. Na mijn promotie tot Deputy General Manager besloot ik mijn kennis in te zetten voor een microkredietbank die nog geen naambekendheid had toen ik er arriveerde. Ik werd er CEO en de instelling groeide uit tot de grootste rurale microkredietbank van het land. Toen stelde ik me de vraag: hoe kan mijn financiële expertise het best renderen voor de vele boeren en ondernemers die duurzame groei nastreven? Bij Trias Oeganda weegt de impact van mijn werk zwaarder door dan bij een grote onderneming. Ik werk nu twaalf jaar voor Trias en heb belangrijk nieuws voor u.

 

 

Mevrouw, mijnheer,

Het Afrikamuseum in de rand van Brussel heeft een project van Trias Oeganda genomineerd voor een prestigieuze prijs. Na de online stemronde zijn we twee weken geleden op de shortlist van mogelijke laureaten beland. Net als mijn teamleden ben ik heel trots.
 

Professionalisering van drie microkredietbanken

In het westen van Oeganda adviseren we drie microkredietbanken die enkele jaren geleden door niemand gekend waren. Vandaag werken ze beter dan ooit tevoren en zijn ze druk in de weer om zichzelf uit te bouwen tot financiële instellingen die gecontroleerd worden door de Nationale Bank van Oeganda.
 
Waarom is dat een belangrijk resultaat? Het inkomen van een boerengezin is onderhevig aan sterke schommelingen, waardoor het vaak niet voldoet aan de strikte criteria die banken koppelen aan een lening. Lang niet alle instellingen hebben een assortiment aan financiële producten die aangepast zijn aan de noden en bedrijfsrisico’s van een typisch boerengezin. 
 
Juist daarom brengen wij op regelmatige tijdstippen onze microkredietbanken samen met de boerenorganisaties die we versterken. Het resultaat is dat de financiële instellingen hun spaar- en kredietproducten steeds geraffineerder afstemmen op de behoeften van boeren en boerinnen. 
 
Maar dan rijst het volgende probleem: hoe krijgen verder afgelegen boerengezinnen toegang tot financiële diensten als ze hiervoor telkens een fysieke verplaatsing moeten maken naar een bankkantoor? Zo’n reis is een hele onderneming, en neemt voor veel gezinnen al snel een hele dag in beslag. 

De gepaste oplossing: mobiel bankieren

 

 

Bij Trias Oeganda hebben we onze financiële partners begeleid bij de uitrol van mobiel bankieren. Het enige wat ondernemers voortaan nog nodig hebben voor hun financiële transacties zijn een telefoon en een code om in te bellen bij hun microkredietbank. Om te starten, moeten ze maar één enkele verplaatsing meer maken naar hun filiaal.
 
De nieuwe technologie geeft duizenden boerengezinnen de gelegenheid om kleine leningen aan te gaan zonder zich fysiek te moeten verplaatsen. Zo kunnen ze vee, zaad en andere benodigdheden aankopen om hun businessplan te doen slagen. Een toekomst op het platteland wordt op deze manier aantrekkelijker, zeker voor jongeren.
 

Een toekomst voor jongeren

In geen enkel land ter wereld is het aandeel van de jongeren in de totale bevolking zo groot als in Oeganda. 54 procent is jonger dan achttien, 70 procent is jonger dan dertig. Bij gebrek aan perspectief verhuizen veel jongeren naar de steden, waar de krappe arbeidsmarkt hun toevloed niet kan absorberen. Door een gigantische sprinkhanenplaag en de coronamaatregelen is de toestand de voorbije maanden nog verslechterd. 
 
Voor de boeren in het westen van Oeganda komt ons project rond mobiel bankieren dus geen moment te vroeg. De komende maanden lanceren we een promotiecampagne om zoveel mogelijk boerengezinnen te informeren over de kansen die onze innovatie biedt. Als trouwe schenker kunt u onze campagne steunen door een online gift over te maken aan Trias of door een bedrag over te maken op rekeningnummer BE45 7363 3333 3389, met mededeling 202/0000/08716.
 
In naam van duizenden ondernemers in Oeganda dank ik u voor uw trouwe steun,
 
             
 
Januario Ntungwa
Landendirecteur Trias Oeganda 
 
Goed om weten: indien u in 2020 een bedrag schenkt van 40 euro of meer, recupereert u uitzonderlijk zestig procent van dat bedrag met het fiscaal attest dat we u in maart toesturen.