Home / Most urgent cases / Ananas in een nieuw kleedje
Van plantenafval tot textielvezel

De armoede in de Filipijnen is vooral nijpend op het platteland, bijvoorbeeld onder ananasproducenten. Met de steun van hun coöperatie verbeteren ze hun teelt en maximaliseren ze de economische waarde, tot de laatste vezel.

Stap 1: We verenigen de ananastelers

Trias Filipijnen versterkt de LPMPCO, een coöperatie van 6.590 ananastelers in Bicol die gespecialiseerd is in de verwerking van organisch plantafval tot hoogwaardige vezels voor de textielsector. Kansarme boeren kunnen een extra inkomen aanboren, op voorwaarde dat de coöperatie kan inspelen op de reële marktvraag. We ondersteunen de boeren bij de ontwikkeling van een expansiestrategie.

Stap 2: We nemen de productieketen in eigen hand

Niet alleen ananastelers krijgen training in het verwerken van organisch afval tot kwaliteitsvezels. Ook vrouwen, jongeren en zelfs gedetineerden krijgen kansen om een ​​inkomen te verwerven. De vraag naar de vezels neemt immers toe. Zo koopt Ananas Anam Ltd, een bedrijf dat actief is in de sociale economie, maandelijks een volume van 1.000 à 1.200 kg ontdopte vezels tegen een eerlijke prijs.

Stap 3: Tijd voor groei

Van ananasvezels kun je veel meer maken dan alleen kleding. Nieuwe toepassingen kunnen nog meer boerenfamilies uit de armoede halen. LPMPC werkt daarbij samen met de Philippine Fiber Industry Development Authority en het ministerie van Handel en Industrie. Dit geeft de coöperatie toegang tot een ondersteuningsprogramma voor het ontwerp en de productie van nieuwe verwerkingseenheden die inspelen op de marktvraag.

Bedankt om de dromen van Filipijnse boeren waar te maken!

Met een eenmalige gift of doorlopende opdracht steun je de zelfontwikkeling van kansarme boerengezinnen in de Filipijnen.

 

Header kleur 
#eb6425

Andere projecten

Van samenwerking tot verandering in Centraal-Amerika
In El Salvador staan de vrouwen aan de kant, terwijl het land wegzinkt in een spiraal van armoede en geweld. Trias zet er vrouwelijk ondernemerschap op de agenda.
Cacao-export in handen van de boeren
Cacaoboeren in Congo
Cacao heeft een enorm potentieel in Congo. Alleen kunnen de cacaoproducenten zelf hier nauwelijks van profiteren. Trias brengt hier verandering in.
Dag en nacht zwoegen tegen beter weten in?
Wat baat het om 16 uur per dag te werken als niemand je informeert over de juiste productietechnieken of actuele marktprijzen? Met kennis van zaken grijpt Trias in.