Kans op falen: 70 procent | Trias
Home / Most urgent cases / Kans op falen: 70 procent
Je zou voor minder bij de pakken blijven zitten, of niet?

Geweld is er te veel, kennis en kapitaal onvoldoende. Maar er is een factor die minstens even zwaar doorweegt op de slaagkansen voor wie een eigen zaak wil opstarten in Zuid-Afrika: de administratieve papiermolen zorgt ervoor dat de meeste zelfstandigen nooit de informele economie overstijgen.

Stap 1: We leren ondernemersverenigingen om samen te werken

Zuid-Afrika telt verschillende ondernemersverenigingen die niet de gewoonte hebben om samen te werken en van elkaar te leren. Wij ondersteunen tien ondernemersverenigingen en zorgen ervoor dat ze expertise uitwisselen over de dienstverlening voor hun leden, zodat ondernemende mensen vlotter toegang verwerven tot opleidingen, leningen en afzetmarkten.

Stap 2: We versterken de ondernemersverenigingen

Een sterke ondernemersvereniging uitbouwen is werk van lange adem. Door interne structuren te versterken, verhogen de verenigingen hun dienstverlening naar hun leden toe. Samen tellen deze ondernemersverenigingen 45.000 kleine en middelgrote ondernemers.

Stap 3: Tijd voor groei

We zorgen ervoor dat kansarme ondernemers toegang verwerven tot een geïntegreerd dienstenpakket, gaande van beroepsopleidingen over adviesverlening bij de opmaak van businessplannen tot marktonderzoek en marketingcommunicatie. Het totale pakket moet ondernemende mensen naar een duurzaam groeipad leiden.

Bedankt voor jouw geloof in het Zuid-Afrikaanse ondernemerschap!

Steun als particulier

Met een eenmalige gift of doorlopende opdracht steun je de zelfontwikkeling van kansarme ondernemers in Zuid-Afrika.

Steun als organisatie

Voor bedrijven en andere organisaties die kansarme kansarme ondernemers in Zuid-Afrika met een grote gift vooruit willen stuwen, werken we graag een formule op maat uit. Bel Koen Brebels, tel 02 548 01 20.

Andere projecten

Boeren, veehouders en wilde dieren onder druk
Hoge bevolkingsgroei en kwetsbare natuurlijke hulpbronnen in het droge noorden van Tanzania zorgen voor nood aan betere afbakening van akkers, graasgebieden en trekroutes voor wilde dieren.
Gevriesdroogde aardappelen nieuw leven inblazen
De Peruaanse boeren in de regio van Kishuara hebben enkel de verkoop van aardappelen om uit de armoede te klimmen. Samen met hen exploreren we een lucratieve nichemarkt.
Peruaanse jongeren verleiden tot een boerenbestaan
Peruaanse jongeren ontvluchten massaal het platteland. Gezinnen raken ontwricht en steden barsten uit hun voegen. Trias verhoogt de aantrekkingskracht van de land- en tuinbouw om deze trend te verzachten.