Data en locaties in 2022

In 2022 ben je van harte welkom om deel te nemen aan een van de onderstaande Tournee Inspirees op verschillende locaties in Vlaanderen. 
Binnenkort zullen de data en locaties hier terug te vinden zijn.