11.11.11 tevreden over ambities Vivaldi-coalitie

02-10-2020
11.11.11 is tevreden over enkele internationale ambities in het federale regeerakkoord. De koepel van de Noordzuid-beweging roept de regering-De Croo op om ze snel te concretiseren.

Uit de tekst van het regeerakkoord blijkt dat solidariteit, duurzaamheid en internationaal engagement prioriteiten zullen zijn van de nieuwe regering. In volle COVID-19, economische en klimaatcrisis die ontwikkelingslanden disproportioneel treft, verwelkomt 11.11.11 deze accenten.

0,7 procent

'Het is een sterk signaal dat deze regering kiest voor een bindend groeipad naar de 0,7%-doelstelling tegen 2030', stelt directeur Els Hertogen van 11.11.11. Het principe dat rijke landen minstens 0,7 procent van hun bbp aan ontwikkelingshulp zouden moeten besteden, werd al in de jaren 70 door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd. In 2010 gaf ons land 0,64 procent van het bbp uit aan ontwikkelingssamenwerking, maar daarna ging het fors bergaf met dat percentage.

11.11.11 is ook tevreden over de ambitie van de Vivaldi-coalitie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal onverkort uit te voeren. Bovendien is de koepelbeweging blij dat het toekomstige migratie, -buitenland- en handelsbeleid opnieuw op een internationaalrechtelijke leest worden geschoeid, waarbij mensenrechten, multilateralisme, duurzame ontwikkeling en de strijd voor gendergelijkheid centraal staan. 

Tegelijk roept 11.11.11 de regering-De Croo op om snel werk te maken van een aantal engagementen inzake internationale klimaatfinanciering, gender, de opvang en bescherming van vluchtelingen in conflictregio’s, het vrijwaren van de ruimte voor het middenveld en een Belgische zorgplichtwet. Hiervoor moeten de nodige financiële middelen vrijgemaakt worden, zo luidt het.

Rol voor bedrijven

Als lid van 11.11.11 wenst ook Trias de nieuwe regering veel succes met de uitvoering van het regeerakkoord. Trias verwelkomt alvast het idee om bedrijven een duidelijke plaats te geven als actor in de ontwikkelingssamenwerking, al moet deze piste nog verder uitgewerkt worden. 'We zijn klaar om over alle mogelijke thema's een constructieve dialoog aan te gaan met de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir', zegt Lode Delbare, algemeen directeur van Trias.

Lees meer: Wat zegt het regeerakkoord over internationale solidariteit?