60 jaar Trias in teken van eerlijke chocolade

29-06-2019
80 schenkers en vrijwilligers hebben tijdens Zoete Zaterdag de 60ste verjaardag van Trias gevierd. Ze werden getrakteerd op nieuwe initiatieven voor cacao-coöperaties in Congo.

In het chocolademuseum van Antwerpen heeft Trias het verhaal van drie coöperaties uit het diepe binnenland van Congo uit de doeken gedaan. Samen tellen die coöperaties 1.250 cacaoboeren, die bijna helemaal afgesneden leven van de buitenwereld.

'De enige weg die naar de regio van Mai Ndombe leidt, is de Route Nationale Numéro 5. Maar die is zo slecht dat er niet elke week een gemotoriseerd voertuig voorbijkomt', vertelde Lies Vanmullem, regiodirecteur van Trias Centraal-Afrika.

Prijsverdubbeling

Toch slagen de coöperaties erin om steeds meer cacaobonen te exporteren naar Europa. Vanmullem haalde het voorbeeld van Coopebas aan: 'Twee jaar geleden verscheepte die coöperatie 17 ton, terwijl de teller na de eerste zes maanden van dit jaar al op 50 ton staat. En de prijs die de boeren voor hun cacaobonen uitbetaald krijgen is in die periode verdubbeld.'

Er is geen plaats voor kinderslavernij en economische uitbuiting in de chocoladeketen

Marc Pauwels, ceo The Belgian Chocolate Group

Trias Centraal-Afrika versterkt de coöperaties op alle vlakken, gaande van organisatieversterking over productieverhoging tot kwaliteitsverbetering bij het drogen en fermenteren van de cacaobonen. Tot voor kort was de cacaoteelt in Mai Ndombe een mannenzaak, maar op vraag van Trias beginnen steeds meer vrouwen en jongeren te investeren in de aanplant van cacaobomen. Veel vrouwen investeren hun inkomen in tuinbouwactiviteiten, waardoor de economie in Mai Ndombe stilaan op gang komt.

The Belgian Chocolate Group

De uitdagingen voor de boerengezinnen in deze streek blijven groot, maar mogelijks dient zich een nieuwe bondgenoot aan. Trias verkent samen met The Belgian Chocolade Group kansen om de telers in Congo aan een eerlijk inkomen te helpen. 'De voorbije tien jaar is de aandacht voor kinderslavernij en economische uitbuiting in de cacaosector toegenomen. Zelf ben ik me ook in die problematiek gaan verdiepen', legde ceo Marc Pauwels uit.

Bij The Belgian Chocolade Group willen ze de prijsvorming grondig herbekijken. 'Maar als chocoladeproducent kunnen we dat niet op ons eentje. Onze leverancier Barry Callebaut en de supermarkten moeten mee in het bad', benadrukte Pauwels, die zich gesterkt voelt door recente gesprekken met Trias en de oprichting van het platform Beyond Chocolate, waarin alle Belgische stakeholders zich engageren om de cacaoketen duurzamer te maken tegen 2025. We zijn op de goede weg, klinkt het.

Wetenschappelijk onderzoek

Trias en The Belgian Chocolade Group verwachten ook van de universiteiten een belangrijke bijdrage aan een fair inkomen voor de cacaoboeren. De opbrengsten kunnen nog fors stijgen door de introductie van betere variëteiten en een meer efficiënte verwerking van de cacaobonen. Ook nieuwe inzichten in de combinatieteelt en de valorisatie van restproducten verhogen het rendement van de cacaoteelt.

Steun samen met Trias kwetsbare cacaoboeren in Congo