Befaamde 0,7 procent-doelstelling viert 50ste verjaardag

23-10-2020
Op 24 oktober 1970 werd binnen de VN de belofte gelanceerd om arme landen jaarlijks met 0,7% van het bruto nationaal inkomen te ondersteunen. Deze intentie werd geen onverdeeld succes.
 
De 0,7%-doelstelling staat symbool voor internationale solidariteit en is tot vandaag een van de strijdpunten van ontwikkelingsorganisaties zoals Trias. Wereldwijd besteden de rijkste landen gemiddeld 0,30% van hun BNI aan ontwikkelingssamenwerking, voor Europa gaat het om 0,46%. België bengelt met 0,42% onder het Europese gemiddelde. 
 
5,7 triljoen dollar in eigen zak 
 
Geschat wordt dat de ontwikkelingslanden sinds 1970 een bedrag van 5,7 triljoen dollar misgelopen zijn door een gebrek aan animo bij de rijke landen om hun belofte na te komen. Hoewel de federale regering voor ons land beterschap aankondigt in het nieuwe regeerakkoord, wil 11.11.11 de verjaardag van de 0,7%-doelstelling niet ongemerkt laten voorbijgaan. 
 
De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, waar ook Trias toe behoort, beklemtoont dat de ontwikkelingssamenwerking de voorbije decennia mooie resultaten geboekt heeft. De wereldwijde armoede werd fors teruggedrongen, maar dat succes dreigt weggeveegd te worden door de huidige coronacrisis. Volgens de Wereldbank zal het aantal mensen die in extreme armoede leven opnieuw groeien met 88 tot 115 miljoen en dreigt er voor velen hongersnood.
 
Voor Els Hertogen, directeur van 11.11.11, is het nu een kwestie om de resultaten niet verloren te laten gaan, zonder een fetisj te maken van de 0,7% van de VN. 'De realisatie van die doelstelling kan wel degelijk voor veel mensen het verschil maken, maar daarnaast moeten nog veel andere factoren worden aangepakt om de scheve internationale verhoudingen weg te werken. Arme landen verliezen veel meer geld door de rol die ze toebedeeld krijgen in een onrechtvaardig mondiaal systeem dan dat ze zouden winnen als de 0,7% correct wordt uitbetaald.'
 
Ontwikkelingssamenwerking is geen gunst
 
Voor 11.11.11 wordt het tijd dat de officiële ontwikkelingssamenwerking niet langer gezien wordt als een gunst, maar als een recht. 'We moeten durven nadenken over een systeem dat niet langer gebaseerd is op de bereidheid van rijke landen om te geven, maar op een verplicht systeem van herverdeling van rijkdom op internationaal niveau. Weg van liefdadigheid en, ja, van die zweem van kolonialisme, richting solidariteit uit rechtvaardigheid', zegt Els Hertogen.
 

Jonas Geirnaert bakt een taart voor de 50ste verjaardag van de 0,7%-doelstelling