Campagne tegen kinderarbeid bij cacaotelers in Congo

01-12-2020
In de afgelegen regio van Mai Ndombe promoot Trias de teelt van cacao als motor van economische ontwikkeling. We vermijden dat het extra werk op de schouders van kinderen terechtkomt.

Lokale medewerkers van Trias hebben de voorbije weken een bezoek gebracht aan de drie cacaocoöperaties die we ondersteunen in Mai Ndombe. Ter plaatse hebben ze een campagne tegen kinderarbeid uitgerold die voorbereid werd door studenten van de Vlerick Business School.

Preventieve maatregel

'Kinderarbeid is bij onze coöperaties geen acuut probleem. Maar we nemen onze rol in de chocolade-alliantie van Beyond Chocolate ernstig. Eén van de topprioriteiten is dat er tegen 2030 nergens ter wereld nog kinderarbeid kan gelinkt worden aan de productieketen voor Belgische chocolade', vertelt Trias-medewerkster Eva Verbist.

De jongste jaren is de cacaoproductie in Mai Ndombe fors toegenomen. Het is niet de bedoeling dat het extra werk op de schouders terechtkomt van kinderen. Om problemen in de toekomst te voorkomen, heeft Trias beslist om de boeren nu te sensibiliseren rond kinderarbeid.

'We hebben Vlerick-studenten aan het werk gezet. Eerst hebben ze op basis van een enquête een rapport opgesteld en daarna hebben ze  campagnemateriaal ontwikkeld. Het gaat vooral om korte boodschappen met foto's en tekeningen over de gevaren van kinderarbeid en de regelgeving', legt Verbist uit.

Inclusie en sociale rechtvaardigheid

Trias zorgt in Mai Ndombe voor technische teeltbegeleiding. Denk aan de promotie van organische bemesting, de introductie van verbeterde variëteiten en de opleiding van voorlichters. Een belangrijk aandachtspunt om toegang te behouden tot de exportmarkt is de kwaliteitsbewaking. Om de coöperaties te versterken, organiseert Trias ook leiderschapstrainingen. 

Vrouwen krijgen extra kansen om een inkomen te verwerven in de cacaosector. Hetzelfde geldt voor inheemse bevolkingsgroepen die vaak gediscrimineerd worden in Congo. 'Inclusie en sociale rechtvaardigheid zijn voor ons heel belangrijk', zegt Eva Verbist hierover. 'We zetten graag meer vrouwen en pygmeeën aan het werk, terwijl kinderen thuis horen op de schoolbanken.'

Lees de samenvatting van het Vlerick-rapport: