Corona geeft jonge ondernemers flinke dreun in El Salvador

29-05-2020
In El Salvador incasseren de 15 jonge ondernemers van Acopajuna zware verliezen door het coronavirus. Ze willen de verkoop van gedroogd suikerrietsap zo snel mogelijk hervatten.

De 28-jarige Alejandra Góchez (zie foto, in het midden) is vandaag druk in de weer met preventiemaatregelen die haar dorp moeten beschermen tegen het coronavirus. De crisis is een flinke streep door haar rekening, want de jongerencoöperatie waar ze deel van uitmaakt was begin dit jaar in volle opmars.

Bedrijfsopleidingen

Samen met 14 andere jongeren uit het departement La Paz houdt Alejandra zich bezig met de productie, verwerking en verkoop van gedroogd suikerrietsap, een lokale delicatesse. Samen met de boerenfederatie Confras hebben Trias Centraal-Amerika en Youca de jongeren op het goeie spoor gezet.

'We hebben bedrijfsopleidingen gekregen die voor een revolutionaire ommekeer gezorgd hebben in onze coöperatie', getuigt Alejandra. Tot vorig jaar was de administratie van Acopajuna zwak uitgebouwd en er was geen marketingplan. 'Eigenlijk hadden we alleen maar elementaire basiskennis van de suikerrietteelt. Dat is grondig veranderd.'

Forse groeicijfers

De voorbije maanden hebben de jongeren alle facetten van hun werking verbeterd, met bijzondere aandacht voor de verkoop. 'Onze producten hebben nu een merknaam en mooie verpakking, waarbij we rekening houden met de voorkeuren van onze consumenten. We hebben ons assortiment uitgebreid met honingproducten en er staan nog andere innovaties in de steigers.' 

Begin dit jaar slaagden de jongeren erin om hun verkoopcijfers te verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Om aan de stijgende vraag te voldoen, willen de jongeren hun productiecapaciteit verhogen. Maar door de strenge coronamaatregelen zijn alle plannen tijdelijk in de koelkast beland. 

Intussen stapelen de verliezen zich op. Door de quarantainemaatregelen werden de veldwerkzaamheden opgeschort. Het suikerriet dat al geoogst was om te verwerken, is verloren gegaan. En tot slot is ook de verkoop helemaal stilgevallen. 'Dat doet pijn, want we hebben de inkomsten uit het suikerriet niet alleen nodig om te blijven investeren in ons project, maar ook om onze families te onderhouden.'

Coöperatieve kracht

'We bellen elkaar om klaar te zijn zodra we kunnen heropstarten', zegt Alejandra hierover. De huidige crisis ten spijt is ze trots dat ze deel uitmaakt van de jongerencoöperatie. 'Je moet weten dat ons suikerrietproject in 2012 opgestart werd door de volwassenen van Fecora, de boerenorganisatie in onze streek. Twee jaar geleden werd het in onze schoot geworpen en dat vertrouwen hebben we als jongeren niet beschaamd.'

Door de armoede slagen veel jongeren in El Salvador er niet in om hun schoolcarrière af te maken, waarna ze moeilijk aan de bak komen op de krappe arbeidsmarkt. Alejandra is ervan overtuigd dat haar coöperatie een hefboom is naar een meer confortabele toekomst, want ze leeft nog altijd met haar ouders en hulpbehoeftige grootmoeder en tante onder één - bescheiden - dak.

Inspirerende samenwerking

'De samenwerking tussen de leden van onze coöperatie verloopt prima. De jongens kiezen eerder voor het veld, terwijl de vrouwen zich graag ontfermen over de verwerking en verkoop. Maar eigenlijk is er op dat vlak nauwelijks een onderscheid, iedereen helpt iedereen, en dat is inspirerend.'