Covid-19 vreet aan financiële reserves

30-11-2020
Uit een recente bevraging van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat NGO’s zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Ook Trias ziet de inkomsten gevoelig dalen.
 
De enquête van de Koning Boudewijnstichting bij Vlaamse verenigingen leert dat de financiële toestand bij 49 procent van de organisaties dit jaar is achteruitgegaan. Eén op de drie ziet geen verbetering in 2021. Vooral verenigingen die actief zijn in de cultuur, vrije tijd en ontwikkelingssamenwerking zijn getroffen.
 
De beroemde stickerverkoop van het Rode Kruis leverde maar een tiende van de opbrengst van vorig jaar op. Broederlijk Delen strandde op de helft en de campagne van koepelorganisatie 11.11.11 klokte af op één derde van de normale inkomsten.
 
Giften houden Trias recht
 
Trias is niet afhankelijk van inkomsten uit een jaarlijkse publiekscampagne, maar toch zijn de gevolgen van de pandemie ook voor ons erg tastbaar. ‘Door de latere opstart van programma’s komt onze cofinanciering in het gedrang. Bovendien krijgen we door weggevallen activiteiten minder compensaties voor de inzet van vrijwilligers en zijn tal van kleine maar belangrijke fondsenwervende acties weggevallen’, zegt algemeen directeur Lode Delbare.
 
Gelukkig kan Trias dit jaar rekenen op enkele uitzonderlijke giften. ‘Ik dank alle schenkers, want zeker dit jaar hebben ze met hun gift een erg belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van onze projecten’, benadrukt Delbare, die evenwel vreest dat de grootste financiële weerbots misschien volgend jaar zal komen.
 
Gemengde gevoelens
 
‘We hebben tijdens de coronacrisis geleerd dat we flexibel kunnen schakelen om onze projecten op het terrein overeind te houden. Met online toepassingen hebben we onze steunverlening aan boeren- en ondernemersverenigingen voortgezet. Maar we moeten er niet flauw over doen: op financieel vlak zijn we kwetsbaar gebleken in dit rampjaar’, stelt Delbare.
 
Trias steunt daarom de onderhandelingen die ngo-federatie voert met de federale overheid. Deze federatie die optreedt als spreekbuis van de Vlaamse NGO's pleit voor tijdelijke maatregelen die de financiële last helpen opvangen.