De aardappel als bindmiddel voor internationale samenwerking

Een intensieve 12-daagse uitwisseling met aardappelexperts van over de hele wereld geeft Trias-partners nieuwe inzichten en energie om hun waardeketen te verbeteren.


Trias stimuleert peer-to-peer uitwisselingen tussen ondernemende mensen en hun organisaties wereldwijd. Het doel daarvan is om kennis op te doen en nieuwe mogelijkheden te verkennen voor samenwerking tussen partners, stakeholders en andere actoren over landsgrenzen heen. Met deze uitwisselingen van ervaringen, maar ook via handelsmissies en deelname aan internationale evenementen, draagt Trias bij aan capaciteitsversterking binnen onze partnerorganisaties. 

Einde mei zijn 3 aardappeltelersorganisaties – Agropapa uit Ecuador, Agropia uit Peru en Zodfa uit Oeganda – naar België gereisd om deel te nemen aan zo’n innovatieve leerervaring. Bedoeling was om expertise, technologieën en ervaringen uit te wisselen in alle stappen van de aardappelwaardeketen. Dat ging van pootgoed, productie, klimaatvriendelijke landbouw, over transformatie en toegevoegde waarde, tot markttoegang en het vinden van fair trade markten. 

De eerste week in België bezochten ze verschillende bedrijven waarmee Trias expertise uitwisselt, zoals AgristoWaltsonPattyn Packaging, alsook onderzoeksinstituut ILVO en de technische school VTI Torhout. Het bezoek aan boeren van Boerenbond, Dirk Ryckaert en Paul Saelens, droeg bij tot meer inzicht in en kennis over aardappelteelt en -verkoop vanuit het perspectief van de boer.

Daarnaast stond ook een bezoek aan een biologische boerderij, Groen te Kracht, op het programma om de mogelijkheden en uitdagingen van organische landbouw te bespreken. Kerst op de taart was een netwerkevent bij Breydel op 25 mei waar alle verschillende partners op waren uitgenodigd. Bij een gezellige bbq kregen ze updates van Agropapa, Agropia en Zodfa over hun vooruitgang met betrekking tot aardappelproductie, transformatie en toegevoegde waarde in chips, nieuwe markten en de implementatie van gesponsorde apparatuur. Agropapa en Agropia brachten bovendien hun zelfgeproduceerde inheemse gekleurde aardappelchips uit de Andes naar België, om hun product aan te bieden tijdens een degustatiemoment in de Oxfam Wereldwinkel in Leuven. Dat bleek een succes voor zowel producenten als consumenten!

Producers from Uganda and Ecuador on the World Potato Congress 2022

De tweede week nam de delegatie deel aan het World Potato Congress in Dublin waar hun aanwezigheid werd opgemerkt door alle aanwezigen, dankzij de kleurrijke stand en de mooie presentatie samen met Agricord. Op het WPC hebben we daarnaast samen met onze partners ons werk gepromoot, interessante contacten gelegd, met organisaties en bedrijven onze expertise gedeeld en mogelijkheden tot samenwerking verkend. Dat alles om de capaciteiten van onze partners over de hele wereld te versterken. Trias-ambassadeur Romain Cools, de voorzitter van het WPC, introduceerde Trias en de landbouworganisaties bij zijn brede netwerk dat op het event aanwezig was, wat tot boeiende ontmoetingen en veelbelovende contacten leidde. Nieuwe deuren gingen open met interessante  mogelijkheden voor Trias en voor onze partners, de aardappelorganisaties in Oeganda, Peru en Ecuador, om samen te werken en samen te leren!

Meer over deze uitwisseling kan je ook lezen in dit artikel van Aardappelwereld