'Economie is grootste uitdaging voor Burkina Faso'

02-12-2015
Na een woelig jaar kozen de inwoners van Burkina Faso een nieuwe president. 'Roch Kaboré moet zich vooral bekommeren om de economie en tewerkstelling', zegt regiodirecteur Eva Dossche.

Het is opmerkelijk dat de verkiezingen rustig verlopen zijn?

Eva Dossche: 'De Burkinezen hebben geschiedenis geschreven: de campagne is rustig verlopen, de verkiezingen waren heel goed georganiseerd en er was een verrassend hoge opkomst. De revolutie van vorig jaar en de staatsgreep in september hebben 35 mensenlevens gekost. Die conflicten hebben diepe sporen nagelaten: de mensen in Burkina willen weer aanknopen bij hun traditie van politieke vrede.'

Waaruit blijkt dat?
'De belangrijkste tegenstander van Kaboré, Zephirin Diabré, heeft zijn nederlaag heel snel toegegeven en zijn gelukwensen overgebracht via Twitter. Zowel winnaars als verliezers willen bouwen aan de toekomst van het land. Maandag, de dag na de verkiezingen, waren alle scholen en diensten gewoon open. De mensen richten zich op hun werk.'

De nieuwe president staat voor een immense uitdaging?
'Burkina Faso moet steeds meer afrekenen met jihadistische invallen vanuit de buurlanden. Ook hier is veiligheid dus een belangrijk item. Maar de belangrijkste uitdaging is zonder twijfel de economie. Jongeren maken de meerderheid van de bevolking uit en zij verwachten dat de beleidsmakers hen nieuwe perspectieven aanreiken om een waardig bestaan uit te bouwen.'

In welke mate kunnen ondernemende mensen in Burkina Faso rekenen op hun overheid?
'Er is een redelijk goed kader. Zo is er bijvoorbeeld een loket waar ondernemers terecht kunnen voor vorming, begeleiding en advies. Maar de mensen maken er nog te weinig gebruik van.'

Hoe komt dat?
'De kleine ondernemers zijn analfabeet of laaggeschoold. Ze hebben geen idee welke diensten voor hen beschikbaar zijn. En dus kiezen mensen er dikwijls voor om in de informele sector te blijven werken, want ze willen geen belastingen betalen.'

Jongeren en vrouwen moeten een betere toegang krijgen tot landbouwgrond.

Eva Dossche

Welke impulsen heeft het ondernemersklimaat nodig?
'Er moet transparantie komen. In het verleden werden alle overheidscontracten in de wacht gesleept door een kleine elite. Die heeft zich ook grote stukken land toegeëigend zonder die te exploiteren. Het resultaat is dat slechts 10 procent van het landbouwareaal dat geïrrigeerd kan worden ook effectief van het nodige water voorzien wordt. En de bestaande infrastructuur is verouderd. Daardoor kunnen veel boeren slechts één keer per jaar oogsten, terwijl het klimaat in feite twee oogsten toelaat.'

De overheid moet dus investeren in infrastructuur? 
'Dat zou ondernemers kunnen helpen om bijvoorbeeld kwaliteitsrijst te produceren. Maar om te beginnen, moet er een betere toegang komen tot land. Ook voor vrouwen en jongeren.'

Trias steunt boerenorganisaties in het zuidwesten en het centrum van Burkina Faso. Slagen zij erin om te wegen op het beleid?
'Het is van groot belang dat de familiale boeren de landkwestie op de politieke agenda duwen. Onze partners doen dat via hun koepelorganisatie CFP, de Confédération Paysanne du Faso. Interessant is dat ook een aantal beloften voor de rijstproductie in de pijplijn zitten. De nationale organisatie van rijstboeren, die steun krijgt van Trias, zal dit dossier bij de nieuwe regering opvolgen.'

Over welk soort beloften gaat het dan?
'Er is sprake van dat het leger enkel nog lokale in plaats van geïmporteerde rijst zou aankopen. Ook de invoertarieven voor rijst staan ter discussie. Die taksen kunnen de lokale producenten beschermen tegen de dumping van spotgoedkope rijst uit andere delen van de wereld.'