Filipijnse melkveehouders dijken natuurrampen in

13-07-2020
In de Filipijnen heeft Trias de voorbije jaren het risicobeheer geïntroduceerd op melkveebedrijven. 'Dit is wat we zo hard nodig hadden', getuigt melkveehoudster Carmencita Portugal.

Trias Filipijnen versterkt BFDC, een federatie die twintig mellkveecoöperaties overkoepelt in de provincie Camerines Sur, die zich ongeveer 400 kilometer ten oosten van de hoofdstad Manilla bevindt. In 2017 hebben Trias en BFDC beslist om voor de melkveehouders een aanpak uit te werken rond risicobeheer. Dat is geen overbodige luxe, want in de Filipijnen zijn boeren in toenemende mate kwetsbaar voor tyfoons, overstromingen en droogteperiodes.

In een eerste fase werden personeelsleden en melkveehouders van BFDC opgeleid tot voorlichters. Ze geven trainingen die uit verschillende modules bestaan. 'De boeren leren alles over de klimaatverandering en de impact ervan op hun bedrijfsvoering. Daarna analyseren ze hun bedrijfsrisico's. Tot slot maken de boeren en boerinnen een plan op waarin beschreven staat hoe ze omgaan met natuurrampen', vertelt directeur Edgar Ibarrientos van BFDC.

Betere bedrijfsleider

Melkveehoudster Carmencita Portual (zie foto) spreekt vol lof over de begeleiding die haar melkveecoöperatie krijgt van BFDC. 'Van bij de start hebben we hulp gekregen van onze federatie. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de aankoop van een melkmachine en een hakselaar. Voor onze grondbewerking mogen we de werktuigen lenen van andere coöperaties die bij BFDC aangesloten zijn. Het gevoel dat je er als melkveehoudster zelfs in geval van tegenspoed nooit alleen voorstaat, is heel erg fijn.' 

De trainingen rond risicobeheer hebben van Carmencita een betere bedrijfsleider gemaakt. 'Zelfs bij rampen zijn er tal van oplossingen voorhanden en dienen zich opportuniteiten aan. De opleidingen van Trias en BFDC hebben mijn ogen geopend. Ik hoop dat zoveel mogelijk collega's dezelfde kans krijgen, want risicomanagement zou in onze regio tot de basiskennis op ieder familiaal landbouwbedrijf moeten horen.'

Strategische teeltplanning

Dat is ook de mening van Carlito Aquino (zie foto). 'Toen ik als boer begon, heeft de tyfoon Glendon mijn huis en gewassen vernield. Ik stond toen op het punt om er de brui aan te geven', vertelt Carlito, die het belang van strategische teeltplanning onderstreept. 'Zorg ervoor dat je jouw rijst pas oogst wanneer het tyfoonseizoen voorbij is en hou je productie op niveau tijdens het droog seizoen.'

Om zijn productie tijdens droogteperiodes op peil te houden, heeft Carlito enkele jaren geleden geïnvesteerd in serres. In de loop der jaren heeft hij de fundamenten en de basisstructuur van zijn serres systematisch versterkt om te vermijden dat ze schade oplopen tijdens tyfoons en overstromingen.

Duurzame bedrijfsvoering

De versteviging van zijn serres is maar één van de maatregelen die Carlito de voorbije jaren toegepast heeft op zijn bedrijf. Het is een proces geweest met vallen en opstaan, maar door de opleidingen van BFDC en Trias is Carlito vandaag nog altijd een familiale boer, die meer dan ooit op duurzame wijze van zijn passie geniet.

BEKIJK VIDEO