Inclusie-workshops in de Filipijnen

Wat betekent inclusie in een organisatie? En hoe maak je je organisatie inclusiever? Die vragen beantwoordde Trias Filipijnen tijdens boeiende workshops met partnerorganisaties.

Trias Filipijnen organiseerde eind november inclusieworkshops met de vereniging voor visserij en bosbouw Agricooph, de vissersvereniging Comfas en de spaar- en kredietcoöperatie K-COOP. Al die organisaties verenigen en versterken samen met Trias boeren, boerinnen en ondernemende mensen.

Met die workshops willen we gendergelijkheid en inclusie in hun organisaties inbedden. Hoe doen we dat? De deelnemers blijven niet op hun stoel zitten. Integendeel, ze uiten hun gevoelens en ideeën, brainstormen en worden uitgedaagd om inclusiever te denken. Trias begeleidt hen daarbij. Samen met de deelnemers zorgen we voor een veilige ruimte en delen we persoonlijke ervaringen. Daarmee gaan de deelnemers dan zelf aan de slag om ook de levens van mensen in hun organisaties, families en gemeenschappen te veranderen.

Inclusieworkshops in de Filipijnen
Inclusieworkshops in de Filipijnen

Via die interactieve activiteiten inspireren we onze partners om acties te nemen voor meer gendergelijkheid en een meer inclusieve vorm van mannelijkheid. De thema’s inclusie, diversiteit, gelijkheid, toegankelijkheid, sociale rechtvaardigheid en macht komen daarbij ruim aan bod. Bovendien krijgen de partners nieuwe inzichten en praktische handvaten voor inclusieve organisatieontwikkeling.

De deelnemers zijn bestuursleden, personeelsleden, leiders van gemeenschappen, leden van de gender- en inclusiewerkgroepen … Zij gaan met elkaar in gesprek om te bepalen welke accenten rond inclusie zij willen leggen in hun organisatie. En wat is het resultaat de workshops? Elke vereniging heeft een meer uitgesproken visie op inclusie en legde de inclusieprioriteiten vast voor de komende vier jaar!