'Innovatie houdt jongeren op het platteland'

26-03-2019
In El Salvador krijgen vrouwen en jongeren weinig kansen. Een uitzondering op die regel is Magdalena Benitez, die samen met Trias in de bres springt voor kleine ondernemers in Morazan.

Magdalena is naar ons land afgezakt in het gezelschap van drie mannen. Alle delegatieleden zijn leidersfiguren van partners waarmee Trias samenwerkt in Centraal-Amerika. 

Zelf is Magdalena manager van een basisorganisatie die aangesloten is bij Adel Morazan, een koepelvereniging die in 1993 werd opgericht om na de burgeroorlog puin te ruimen in Morazan, een arme provincie in het noordoosten van El Salvador.

Morazan is een heuvelachtige en afgelegen regio, maar heeft toch zwaar geleden onder de burgeroorlog?
Magdalena: 'Door z'n geografie was Morazan een ideaal schuiloord voor verzetstrijders. Daardoor is het geweld in onze provincie hoog opgelaaid. Een groot deel van de infrastructuur werd vernield, veel mensen sloegen op de vlucht. Na de ondertekening van het vredesakkoord heeft de overheid Morazan links laten liggen. En dat duurt eigenlijk voort tot vandaag. Ik geloof dat de regering slechts 2 à 3 procent van het nationale landbouwbudget spendeert in onze provincie, en dat terwijl Morazan een plattelandsregio bij uitstek is. Daarom steken we bij Adel ook veel energie in belangenverdediging.'

Is Adel Morazan er de voorbije 25 jaar in geslaagd om de economische ontwikkeling weer op gang te trekken?
'Je moet Adel zien als een koepel die zich ontfermt over negen andere organisaties met een divers profiel. Gaande van coöperaties tot vrouwenbewegingen en lokale ngo's. Alles samen helpen die organisaties ongeveer 1.500 gezinnen. Meteen na de burgeroorlog lag de focus op de heropbouw van basisdiensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, woningbouw en de toewijziging van grondeigendom. We hebben vooruitgang geboekt, maar zijn er nog lang niet: ongeveer 20 procent van onze mensen leeft in extreme armoede.'

Wat is de meerwaarde van Trias als ondersteunende partner van Adel Morazan?
'Trias versterkt onze organisatiestructuur. We hebben geleerd om onze capaciteiten jaar na jaar in kaart te brengen voor een grondige evaluatie. Dat helpt om onze dienstverlening voor de negen lidorganisaties en hun netwerk te verbeteren. Heel belangrijk is dat Trias ook de participatie van jongeren en vrouwen op tafel gelegd heeft bij Adel. Je moet weten dat onze bestuurders bijna uitsluitend mannen zijn, in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar. Dat is het logische gevolg van de patriarchale cutluur die nog altijd dominant is op het platteland in El Salvador. Waar onderwijs een schaars goed is, veranderen normen en waarden niet zo snel.'

Kan Adel Morazan de plattelandsvlucht van jongeren afremmen?
'Veel jongeren vragen zich natuurlijk af of ze een toekomst hebben op het platteland. In de meeste gevallen stellen ze vast dat hun ouders altijd hard gezwoegd hebben op hun boerderij, maar dat ze nog altijd straatarm zijn. Daarom versterkt Adel de ontwikkeling van de koffie-, honing- en groenteproductie. Dat zijn sectoren waarin boeren toegevoegde waarde kunnen creëren. Een belangrijk aandachtspunt is innovatie.'

Hoe bedoel je?
'Ik geef een voorbeeld: we coördineren een project waarbij jongeren samen het ondernemerschap ontdekken in een tomatenserre. In die serre is het makkelijker om plagen en waterverbruik onder controle te houden. Een hoger rendement stimuleert jongeren om hun toekomst uit te bouwen op het platteland.'

Je bent in ons land om bij BRS een opleiding te volgen rond algemeen management en microfinanciering. Zie je microkredieten als een hefboom voor kleinschalig ondernemerschap?
'Adel is eigenaar van AMC, een microkredietbank die 15.000 klanten bedient met 40 agentschappen in heel El Salvador en activiteiten in Honduras, Nicaragua en Guatemala. Uniek is dat AMC de helft van de bedrijfswinst herinvesteert in sociale projecten in Morazan. De bank combineert kleine leningen met opleidingen die mensen helpen om een eigen zaak op de rails te krijgen. Op vraag van Trias heeft AMC speciale spaar- en verzekeringsproducten gelanceerd voor jongeren en plattelandsvrouwen. In de eerste drie jaar van de samenwerking tussen Trias en AMC hebben 2.500 ondernemende vrouwen een microkrediet gekregen.'

In Centraal-Amerika zijn veel vrouwen het slachtoffer van de machocultuur. Hoe pakt Adel dat aan?
'Gendergelijkheid is een zaak van vrouwen én mannen. We spreken de mannen dus aan over vrouwenrechten, maar niet op een belerende toon. We praten over kansen die gezinnen hebben om op basis van wederzijds respect tussen man en vrouw een stukje welzijn en welvaart op te bouwen. Die boodschap slaat aan, zeker bij jongeren.'

Ben je hoopvol voor de toekomst in jouw regio?
'We evolueren onmiskenbaar in de goeie richting. Vroeger waren onze mensen niet zo ondernemingsgezind. Ze dachten dat hun coöperatie een melkkoe was om hen te helpen, zonder tegenprestatie. Velen hoopten ook dat gemigreerde gezins- of familieleden genoeg geld zouden opsturen om hen te onderhouden. Langzaam zie je de mentaliteit veranderen. Mensen begrijpen dat ze zich alleen kunnen verzekeren van een beter leven als ze hun lot in eigen handen nemen.'