Quinoatelers in Ecuador ruimen 80 ton afval op

10-05-2021
Verspreid over 20 gemeenschappen hebben de 400 boerengezinnen van Coprobich 80 ton afval ingezameld. Het ging om een pilootcampagne die werd uitgevoerd met de steun van Trias.

In het Andesgebergte leggen de Ecuadoraanse boeren van Coprobich zich toe op de biologische productie van quinoa. De coöperatie betaalt de boeren een prijs die een flink stuk boven de marktprijs ligt.

Samen met Trias Andes heeft Coprobich de voorbije jaren geïnvesteerd in de verwerking van de quinoa. Een was- en drooginstallatie zorgt ervoor dat de telers hun oogst zelf kunnen verwerken. Bovendien ondersteunt Trias de boeren bij hun zoektocht naar een rendabele afzetmarkt, ook in Europa.

Ecologisch bewustijn

Als organisatie heeft Coprobich een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzame ontwikkeling. Daarom stimuleert Trias ook het ecologisch bewustzijn bij de quinoaboeren. In dat kader vond de eerste grootschalige afvalinzameling plaats. 

Op hun percelen en in hun dorpen zamelden de boeren 80 ton flessen, karton, plastic en ander afval in. De coöperatie zorgde voor het transport van het afval naar verwerkingspunten die door de gemeente Colta waren ingericht.

Beloning

De boeren die deelnamen aan het pilootproject kregen in ruil organische mest om hun bodemvruchtbaarheid te optimaliseren. Verder kregen ze ook zaden die helpen om de teeltplannen wat meer te diversifiëren.

Met dit initiatief wil Trias samen met de quinoatelers een bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. De wijzigende weerpatronen in het Andesgebergte spelen de plaatselijke boeren steeds meer parten.

Samen met Trias kan jij de familiale boeren van Coprobich steunen