Duurzame cacao in Peru, Ecuador, D.R. Congo en Kameroen

Voor dit project werken we samen met de cacaocoöperaties Kallari (Ecuador), Unocace (Ecuador), Aprocam (Peru), Cocama (D.R. Congo) en Conaprocam (Kameroen). Wat willen we bereiken? De kwaliteit van de cacao verbeteren, de productie verduurzamen en de markttoegang verbeteren. We zetten daarbij in op:

ecologisch landbouwsysteem

Unocace

De landbouwers planten niet enkel cacaobomen, maar ook andere gewassen op hun veld. Dat zorgt ervoor dat de bodem veel rijker en gezonder wordt en dat de bomen minder snel ziek worden. Zo verbetert ook de kwaliteit van de cacao, wat dan weer de opbrengst doet stijgen.

Nieuwe en meer exportmarkten

Nieuwe exportmarkten die een degelijk inkomen garanderen voor de cacaoproducenten. Cacaoproducenten verdienen namelijk maar een derde van wat ze nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Grote chocoladebedrijven of supermarkten halen de grootste winst uit chocoladerepen. En dat willen wij veranderen.

inclusie van jongeren en vrouwen

Waarom? “Jongeren en vrouwen in de sector ondervinden nog veel barrières: zij krijgen moeilijk toegang tot grond en financiering.”, aldus Gérardine Sonkoue Tchiadze, directrice van Conaprocam. Dat is de overkoepelende cacaocoöperatie in Kameroen die al meer dan twintig jaar bestaat.

Cacaocoöperaties wisselen hun best practices uit

We bieden de partnerorganisaties opleidingen over de diversificatie van hun productie en klimaatvriendelijke landbouwpraktijken. Zo startten we het proces bij Cocama in D.R. Congo voor een fairtradecertificaat. Zo’n label zorgt ervoor dat cacaoproducenten een eerlijk inkomen verdienen.

Maar de bedoeling is vooral dat de cacaocoöperaties onderling tools en goede praktijken delen en zo van elkaar leren. Zo zullen Cocama en Conaprocam uitwisselen over gendergelijkheid en inclusie in hun organisaties.

Pamela Veas
Cacaoproducenten in D.R. Congo

“Conaprocam moedigt jongeren en vrouwen om zich aan te sluiten bij coöperaties. We doen dat via bewustmaking, opleiding en andere vormen van steun, waardoor ze makkelijker in de sector stappen. Zo zijn enkele jongeren en vrouwen opgeleid in cacao, maïs en veeteelt. We blijven nadenken over hoe we hen nog beter in de sector en in onze coöperatie kunnen integreren. Zo wordt de jongerenbeweging van Conaprocam nog doeltreffender.”, aldus Gérardine Sonkoue Tchiadze, directrice van Conaprocam.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Provincie West-Vlaanderen