Sociale bescherming ook een must voor kansarme ondernemers

17-11-2015

In steeds meer ontwikkelingslanden probeert de overheid een sociaal bijstandsmodel uit te bouwen. Dat moet de allerarmsten een menswaardig bestaan garanderen. Zulke modellen zijn vergelijkbaar met de hulp die in Vlaanderen verleend wordt door een OCMW: inspringen als mensen tussen de mazen van het net vallen. Dergelijke modellen helpen mensen zonder enige vorm van inkomen. Wie wel een inkomen heeft, zoals familiale boeren of kleine ondernemers, komt niet in aanmerking voor steun. Dat is gevaarlijk, want vaak verkeren ook deze mensen in een precaire toestand.  Zowel Karel Van Eetvelt (Unizo), Lieve Droogmans (Markant) als Bert Meulemans (Boerenbond) pleiten ervoor om ook een sociale bescherming te voorzien voor kleine ondernemers. Op dat vlak is in de meeste ontwikkelingslanden nog veel werk aan de winkel. Trias versterkt wereldwijd boerenorganisaties en ondernemersverenigingen. Dergelijke ledenbewegingen zijn het ideale vehikel om op te komen voor de sociale bescherming van familiale boeren en kleine ondernemers.