Trias en UNIZO ondersteunen starters in Zuid-Afrika

28-08-2017
Trias en UNIZO slaan de handen in elkaar om startende ondernemers in Zuid-Afrika te ondersteunen bij de opstart van hun eigen zaak.

Op maandag 28 augustus vertrekken Jelle Volckaerts en Michiel Verhamme van UNIZO naar Zuid-Afrika. Ze zullen er kennis uitwisselen rond ondersteuning en belangenbehartiging van ondernemers met negen lokale en provinciale Kamers van Koophandel.

Zuid-Afrika kampt vandaag nog steeds met de gevolgen van het Apartheidsregime. Hoewel dat regime in 1994 werd afgeschaft wordt de zwarte bevolking nog steeds getroffen door armoede en werkloosheid. Ook vrouwen en jongeren hebben vandaag nog te weinig slagkracht om uit de armoede te geraken. Uit de statistieken van dit voorjaar blijkt 27,7% van de bevolking werkzoekend. Daarvan zijn 58% jongeren tussen de 15 en 34 jaar.

Trias schreef in samenwerking met Exchange, UNIZO en drie Zuid-Afrikaanse ledenorganisaties (Members Based Organisations, MBO’s) een zesjarig programma uit om jobs te creëren in de regio door KMO’s te ondersteunen. De grootschalige ongelijkheid enerzijds, maar ook het sterke netwerk van ondernemingen en een overheid die jobcreatie wil bevorderen anderzijds, vormen de perfecte ingrediënten om fundamentele veranderingen in gang te zetten in de levens van kwetsbare mensen.

Trias kiest voor een strategie die de ledenorganisaties (NAFCOC, het Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) en SACCI) versterkt. Zij staan in nauw contact met kwetsbare ondernemers uit de townships. Het doel is om in 2018 een pakket met diensten voor ondernemers uit te werken op basis van hun noden, hen beter te vertegenwoordigen en de toegang tot financiële middelen en markten te verhogen. Een overleg met de drie MBO’s vorig jaar in maart leidde tot het bezoek van deze week van Jelle en Michiel in Johannesburg.

Jelle Volckaerts

Jelle Volckaerts, die al zes jaar starters begeleidt als coach binnen UNIZO, kijkt uit naar de ontmoeting met de Zuid-Afrikaanse provinciale Kamers van Koophandel: ‘Het is van hieruit moeilijk in te schatten hoe de situatie ter plaatse zal zijn. Ik ken Zuid-Afrika alleen als vakantiebestemming en ben nog nooit in een township geweest. Voor mij zou de uitwisseling geslaagd zijn als we kunnen leren van elkaar. Hoe gaan zij om met starters en welke methodes kunnen wij hier gebruiken? Ik geloof dat zij daar enorm creatief mee omgaan. Daar ben ik benieuwd naar. Anderzijds hoop ik dat ze enkele van onze ideeën bij hen kunnen implementeren.’

Ook Michiel Verhamme, die binnen UNIZO al veertien jaar advies verleent aan ondernemers, staat achter de manier van kennisdelen via Trias: ‘Ik wil graag hun ervaringen kennen en hoop tot bredere inzichten te komen. 

We gaan concreet met de lokale Kamers bespreken hoe zij aan de slag gaan met starters en hoe de vertegenwoordiging loopt.’