Trias gecertificeerd voor monitoring en evaluatie

28-04-2021
Trias maakt kritische zelfevaluaties om de kwaliteit van projecten op systematische wijze te optimaliseren. De federale overheid heeft deze aanpak beloond met een certificaat.

In opdracht van de federale overheid heeft het studiebureau FocusUp dit voorjaar een analyse gemaakt van de manier waarop Trias projecten evalueert en bijstuurt. In het finaal verslag beoordeelt het studiebureau Trias als een 'professioneel geleide organisatie met veel aandacht voor interne en externe evaluatieprocessen'.

Sterk monitoringsysteem

De evaluaties van Trias kaderen in een 'sterk uitgewerkt monitoringsysteem', de zogeheten Spider. Dit systeem monitort de slagkracht van de boeren- en ondernemersverenigingen die Trias versterkt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Dat gebeurt aan de hand van zeven kerncapaciteiten met 114 indicatoren. Die kerncapaciteiten zijn leiderschap, diversiteit, financiën, relatiebeheer, dienstverlening, ledenparticipatie en middelenbeheer.

'Met onze methode raken onze partners ervan doordrongen dat zij hun prestaties zelf in de hand hebben. Zo ontstaat ook bij hen een permanente leercyclus die boeren- en ondernemersverenigingen voortdurend naar betere prestaties stuwt', zegt Eric Vanderwegen, diensthoofd van het departement dat zich bij Trias exclusief toelegt op het kwaliteitsbeleid.

Impact bij familiale ondernemers

De toenemende slagkracht van coöperaties en ledenorganisaties betekent niet noodzakelijk dat de levensstandaard van de leden evenredig stijgt. In Ecuador en Tanzania heeft Trias pilootprojecten opgestart om de impact te meten op het niveau van de familiale ondernemers en hun gezinnen. 'Die testprojecten zijn een voorbeeld voor de hele sector', stelt FocusUp.