Trias richt leiderschapsschool voor jongeren op in El Salvador

05-10-2018
Met de steun van YOUCA schakelt Trias een versnelling hoger om jongeren in El Salvador kansen te bieden op een menswaardige toekomst. Dat is hoogdringend, zo blijkt uit een VN-rapport.

Van de jongeren tussen 15 en 19 jaar heeft 4 op de 10 de schoolbanken verlaten in El Salvador. En slechts 18 procent van de jongeren tot 29 jaar geniet arbeidsvoorwaarden die in verhouding staan tot de geleverde arbeid. 

In El Salvador gaan armoede en geweld hand in hand. In de afgelopen tien jaar werden in het Centraal-Amerikaanse landje met 6,5 miljoen inwoners 44.343 moorden gepleegd, zo blijkt uit een recent rapport van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP). Voor jongeren tussen 15 en 29 jaar is moord de voornaamste doodsoorzaak. 

YOUCA

Vorig jaar heeft Trias de handen in elkaar geslagen met YOUCA om de massale emigratie van jongeren uit El Salvador te counteren. Tijdens de YOUCA Action Day gingen 15.000 Vlaamse en Brusselse scholieren een dag werken. Hun dagloon investeerden ze in jongerenprojecten van Trias in El Salvador.

'Met de centen van de YOUCA-jongeren zorgen we ervoor dat hun leeftijdsgenoten in El Salvador een actieve rol kunnen spelen in vier boeren- en vrouwenorganisaties', zegt Trias-medewerkster Flor Flores. Het uiteindelijke doel is dat jongeren kansen krijgen om aan de slag te gaan in de familiale landbouw of coöperatieve ondernemingen.

Leiderschapsschool

De voorbije maanden heeft Trias Centraal-Amerika geïnvesteerd in de oprichting van een leiderschapsschool. De jongeren die deelnemen aan de eerste opleidingscyclus werden intussen geselecteerd. Na hun opleiding zullen ze in staat zijn om belangrijke thema's voor jongeren hoger op de agenda te plaatsen van hun boeren- of vrouwenorganisatie. 

Voor die organisaties heeft Trias ook een handleiding ontwikkeld als leidraad voor veranderingsprocessen. 'Zo hebben ze een houvast om te werken aan de verjonging van hun ledenbestand. Iedereen heeft er baat bij dat meer jongeren doorstromen, in alle geledingen, van laag tot hoog', vertelt Flores.

Dienstverlening

Tot slot heeft Trias ook geïnvesteerd in de specifieke dienstverlening voor jongeren van RUM, Confras, Adel Morazan en Clac. 'Meer jongeren kregen toegang tot bedrijfsbegeleiding en adviesverlening op het vlak van financieel beheer en informatica. Er werden opleidingen georganiseerd, bijvoorbeeld in aquacultuur. En er stonden evenementen en netwerkactiviteiten op het programma, om de jongeren in contact te brengen met andere organisaties die hun dromen kunnen stuwen', besluit Flores.

Lees het eerste halfjaarlijks verslag van de projecten die Trias samen met YOUCA uitvoert in El Salvador. Meer weten over de manier waarop jij kan steunen?