Trias scoort vier sterren voor kwaliteitsaanpak

12-11-2019
Trias behaalde in 2015 als eerste ngo in ons land een EFQM-erkenning voor het gevoerde kwaliteitsbeleid. Nu wordt een vierde ster toegevoegd aan die erkenning.

De ngo-sector aanvaardde in 2011 EFQM als referentiekader voor alle kwaliteitsinspanningen. Vier jaar later was Trias de eerste Belgische ngo die het label Recognised for Excellence in de wacht sleepte. EFQM kende Trias in 2015 een score toe van drie sterren. Daar is nu een vierde ster aan toegevoegd. Eric Vanderwegen, diensthoofd van het departement Quality and Resources, geeft tekst en uitleg.

Waarom vindt Trias de EFQM-standaard zo belangrijk?
Eric Vanderwegen: 'Voor de uitvoering van onze projecten werken we met centen van de belastingbetaler en van schenkers. We springen heel zorgvuldig om met die middelen. Elke euro moet maximaal renderen voor de versterking van de boeren- en ondernemersverenigingen die we steunen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Alleen door voortdurend de kwaliteit van onze werking te verbeteren, kunnen we onze geloofwaardigheid handhaven.'

Uiteindelijk hebben niet alle Belgische ngo's ervoor gekozen om een EFQM-label na te streven. Heeft Trias nooit getwijfeld?
'Daar is geen reden toe. In de praktijk blijkt dat de ngo's die meegestapt zijn in de kwaliteitsaanpak van EFQM betere resultaten boeken bij de screening die de Belgische overheid uitvoert. Bovendien biedt EFQM aan elke deelnemende organisatie de mogelijkheid om een kwaliteitsaanpak uit te rollen met eigen accenten. Tegelijkertijd biedt het systeem een referentiekader voor alle aspecten van kwaliteitszorg die aan een organisatie als Trias verbonden zijn.'

Hou zou je zelf de sterke punten van Trias omschrijven?
'We hebben een hoofdkantoor in Brussel, maar toch bezit Trias een decentrale structuur met een duidelijke bevoegdheidsverdeling en een sterke aanpak van opvolging en ondersteuning voor onze projecten. Die aanpak wordt door EFQM sterk gewaardeerd. Verder beschikken we over beleidsdocumenten die relevant én goed gekend zijn. De participatieve cultuur, het waardenpatroon en de competenties van de collega's worden ook hoog ingeschat. En we zijn goed in procesmatig werk: we plannen degelijk, we volgen de uitvoering van projecten nauwgezet op en we sturen meteen bij waar nodig. De rode draad doorheen al onze processen is samenwerking.'

Bij elke beoordeling verstrekt EFQM ook aanbevelingen om nog beter te worden. Op welk vlak kan Trias sterker presteren?
'We hebben al veel inspanningen geleverd op het vlak van datamanagement. Maar er is nog ruimte voor verbetering. Inbedding en integratie in bestaande management- en leerprocessen zal de kwaliteit zeker versterken. En wat de tevredenheid van zowel ons personeel als de kleinschalige ondernemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika betreft: we hebben in het verleden al onderzoeken uitgevoerd, en we zullen die oefening regelmatig blijven herhalen. Daar maken we zeker werk van. Momenteel zijn we trouwens ons strategisch planningsproces aan uitbouwen voor de periode van 2023 tot 2032. Bij die oefening nemen we de aanbevelingen van EFQM zeker mee.'