Trias voert studie naar vertrouwen in ondernemersklimaat in Tanzania

Trias Tanzania heeft een grootschalige studie gevoerd naar het vertrouwen van kmo’s in het ondernemersklimaat. De resultaten vatten we samen in een spectaculaire documentaire.

We hebben het vertrouwen in het ondernemersklimaat van Tanzania gemeten door 3283 geregistreerde kmo’s te ondervragen. Die enquête vond plaats in het kader van het door de EU-gefinancierde Building Bridges-programma en werd gecoördineerd door Trias en de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw (TCCIA) in het district Arusha.

Via die studie willen we twee doelen bereiken. Eerst en vooral het ondernemersklimaat verbeteren door kmo’s meer te laten deelnemen aan overheidsplannen. Maar ook goed geïnformeerde organisaties uit de particuliere sector in staat stellen bij te dragen aan een constructieve beleidsdialoog.

De resultaten van de enquête hebben we samengevat in deze spectaculaire documentaire.

Trias Tanzania
Trias Tanzania

De resultaten in een notendop

Uit de enquête bleek dat:

  • 55% van de ondernemers vertrouwen heeft in het ondernemersklimaat in Tanzania;
  • het aantal geregistreerde bedrijven in handen van jongeren en vrouwen laag is;
  • minder dan 1 op de 5 kmo’s ooit heeft geprofiteerd van verschillende voordelen die zijn voortgekomen uit regionale samenwerkingsverbanden in het oosten en het zuiden van Afrika;
  • ondernemers dit de belangrijkste obstakels in het bedrijfsleven vonden: gebrek aan kapitaal, belastingen, overheidsvoorschriften …

Op basis van de enquête heeft Trias Tanzania aanbevelingen geformuleerd aan de overheidsdiensten en de regering om het vertrouwen in het ondernemersklimaat in Tanzania te verbeteren. Die gingen onder meer over het overbruggen van de onderwijs- en informatiekloof tussen ondernemers en overheidsinstellingen die het ondernemersklimaat reguleren, het vergroten van de belastinggrondslag en het verbeteren van de regionale, grensoverschrijdende handel.

Benieuwd naar meer? Bekijk de volledige studie.