'Vrouwelijke rijstverwerkers ondergaan metamorfose'

22-11-2018
De 39-jarige Delmas Kinda was er al bij toen we in 2015 een kantoor openden in Burkina Faso. 'Na drie jaar mag je geen wonderen verwachten, maar ik zie toch verandering', vertelt hij.

Delmas behaalde een diploma Economie en Bedrijfsmanagement aan de universiteit van Ougadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Daarna werkte hij tien jaar lang voor een lokale microkredietbank. 'Bij zo'n instelling ben je maar op één parameter gefocust: de kans dat de klant zijn lening effectief zal terugbetalen. Ik heb in die periode nooit wakker gelegen van de vraag of mijn klanten succes behaalden met hun investering. Dat was mijn taak niet.'

Dan ben je bij Trias in een andere wereld terechtgekomen?
Delmas: 'Toen moest ik als expert in microfinanciering de zaken plots bekijken vanuit het perspectief van de kleine boer of ondernemer. We geven ondernemende mensen training in financiële geletterdheid. Ze leren de risico's van leningen inschatten en ze ontdekken het verschil tussen diverse financiële producten. Daardoor stijgt hun vertrouwen om met de bankiers te onderhandelen over hun lening. Als die bankiers merken dat een klant weet waarover hij of zij praat, dan tonen ze vanzelf meer respect.'

Stimuleren jullie in Burkina Faso ook microkredietbanken om hun producten af te stemmen op de behoeften van boeren en ondernemers?
'We werken samen met de RCPB, een nationale vereniging die 39 spaarkassen overkoepelt. In totaal telt het netwerk 189 verkooppunten, waarvan 2 op de 3 zich op het platteland bevindt. We zorgen ervoor dat die agentschappen zich specialiseren in landbouwkredieten.'

Dat is niet vanzelfsprekend?
'Neen, want ook in Burkina Faso houden microkredietbanken niet van risico's. Ze hebben schrik dat kleine boeren hun lening niet terugbetalen, bijvoorbeeld als gevolg van een misoogst. De bankiers geven dat niet graag toe, maar meestal zie je dat de boeren in hun klantenbestand maar een aandeel van 4 à 5 procent vertegenwoordigen. En dat terwijl de landbouw de belangrijkste economische sector is op het platteland.'

Welk project van Trias West-Afrika heeft je de voorbije jaren het meeste voldoening bezorgd?
'Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd door de vooruitgang bij een groep van 120 vrouwen die rijst verwerken in het zuidwesten van Burkina Faso. Ze koken de rijst vooraleer de korrels ontdaan worden van hun schil, wat een heel voedzame en lokaal erg gegeerde rijstsoort oplevert.'

Op welk vlak zie hen vooruitgang boeken?
'Ik herinner me dat de voorzitster van deze groep het drie jaar geleden niet aandurfde om in groep te spreken. Ze is uitgegroeid tot een mondige vrouw die ook in het bijzijn van mannen de belangen van haar vrouwengroep op een vurige manier verdedigt. De groep heeft ook geïnvesteerd in een centrale verwerkingseenheid, waar de vrouwen samen rijst verwerken.' 

Hoe kijk je zelf naar de rol van vrouwen in Burkina Faso?
'Op het platteland is er nog veel werk aan de winkel. De mannen zijn er zich bewust van dat ze zouden moeten bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen, maar in de praktijk laten ze die opdracht over aan hun vrouw. Als die niet over een eigen inkomen beschikt, dan zijn de kinderen daar de dupe van. Het is van cruciaal belang dat Trias zoveel mogelijk vrouwelijke onderneemsters een duwtje in de rug geeft om op eigen benen te staan. Hoe beter we daar in slagen, hoe meer mannen zich vragen beginnen te stellen over hun eigen rol in het gezin. Dat is het begin van gedragsverandering, maar zo'n proces is na drie jaar natuurlijk nog niet voltooid.'

We konden jou strikken voor dit interview omdat je naar België afgereisd bent. Wat is daar de reden voor?
'Ik heb een week lang mee aan tafel gezeten met de Belgische overheid en de Belgische ngo's die in Burkina Faso actief zijn. Ze maken regelmatig een balans op van de projecten en evalueren mogelijke bedreigingen. Ik werd uitgenodigd omdat ze ook iemand met terreinkennis aan tafel wilden.'

Zijn er concrete dreigingen in Burkina Faso?
'Jammer genoeg zijn er ook in ons land extremistische terroristen. Ze zijn vooral actief in het noorden van het land. Momenteel opereren ze niet in het vaarwater van de projecten van Trias, maar je weet nooit wat de toekomst brengt.' 

Steun samen met Trias de vrouwelijke rijstverwerkers in Burkina Faso