Vrouwelijke topmanager van spaarkassen in Burkina Faso adviseert Trias

07-01-2020
Trias heeft een flinke aanwinst aan de haak geslagen voor haar internationale adviesraad. Het gaat om Azaratou Sondo, de vrouwelijke topmanager van rurale spaarkassen in Burkina Faso.

In Burkina Faso groeit al enkele jaren een gevaarlijke mix van etnicisme, jihadisme, criminaliteit en een afwezige staat. De onveilige toestand domineerde in 2019 het nieuws over dit West-Afrikaanse land, maar onze collega's in Burkina Faso laten zich niet uit hun lood slaan. Sinds 2014 steunen we er boerenorganisaties die zich voornamelijk toeleggen op de teelt van rijst en ajuinen. 

Om de familiale boeren te voorzien van betaalbaar microkrediet op maat, versterken we ook het nationale netwerk van rurale spaarkassen. Die federatie injecteert jaarlijks 50 miljoen euro in de Burkinese plattelandseconomie.

Door de aandacht voor het toenemende geweld is het weinigen buiten de landsgrenzen van Burkina Faso opgevallen dat het nationale netwerk van de spaarkassen sinds vorig jaar gerund wordt door Azaratou Sondo, een vrouw die zich de voorbije twintig jaar stap voor stap opgewerkt heeft in het Réseau des Caisses Populaires du Burkina. Intussen is Azaratou ook voorzitster van een federatie die microkredietbanken in acht West-Afrikaanse landen overkoepelt.

Trias volgde het parcours van Azaratou met argusogen en heeft de vrouw een zitje gegeven in haar internationale adviesraad. We voelden Azaratou Sondo aan de tand over haar carrière, het belang van microkrediet voor de economie in Burkina Faso en de ongelijkheid tussen man en vrouw.

Hoe belangrijk zijn de spaarkassen voor kleine ondernemers in Burkina Faso?
Azaratou Sondo: 'De voorbije veertig jaar zijn die spaarkassen uitgegroeid tot de motor van de kleine en middelgrote ondernemingen in ons land. Ze hebben producten en diensten ontwikkeld op maat van alle sociale bevolkingslagen, geen enkele andere instelling heeft dat voor elkaar gekregen. Bovendien heeft ons netwerk speciale programma's voor vrouwen ontwikkeld waarbij microkredieten gekoppeld worden aan opleidingen. Onze spaarkassen hebben al honderdduizenden leden op weg geholpen bij de opstart van een winstgevende activiteit. Je kan hun belang dus moeilijk overschatten.'

De expansie die de federatie voor rurale spaarkassen gekend heeft sinds 1972 is inderdaad opmerkelijk. Hoe verklaar je dat?
'Het antwoord is simpel: door respect te tonen voor de coöperatieve waarden. We hebben voor de uitbouw van ons netwerk hard gewerkt, op een eerlijke en integere manier, waarbij de leden en hun belangen altijd een centrale plaats bekleden. Vertrouwen tussen mensen, dat is dé draaischijf van onze bedrijfsvoering. En hoe meer de leden beseffen dat hun spaarkas de motor is van persoonlijke groei, hoe meer ze die zullen koesteren. We hebben een spreekwoord dat zegt dat mensen met een ei op hun hoofd zich ervoor hoeden om ruzie te stoken.'

Zelf heb je jouw carrière in het netwerk van de spaarkassen over een periode van twintig jaar stap voor stap uitgebouwd. Is het evident om als vrouw door te groeien tot de functie van algemeen directeur van de nationale federatie?
'Wat kan ik daarover zeggen? Ik ben een vrouw van actie en engagement. Altijd heb ik mezelf weggecijferd voor het belang van mijn werkgever, de leden en de gemeenschap die ze samen vormen. Ik ben opgeklommen van regionaal directeur tot marketingdirecteur. Daarna werd ik adjunct-directeur om uiteindelijk als eerste vrouw de functie van algemeen directeur te bekleden. Het is in grote bescheidenheid en met veel verantwoordelijkheidszin dat ik deze job uitoefen. Het is aan anderen om mij te beoordelen.'

Hoe kijk je aan tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
'Simone de Beauvoir zei ooit dat je niet als vrouw geboren wordt, je wordt tot vrouw gemaakt. Ze heeft gelijk. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, het is een culturele constructie. Gelukkig worden overal ter wereld vrouwen én mannen zich bewuster van deze problematiek. Dit is een trend die we als vrouw moeten aangrijpen om onze positie te versterken.'

Trias steunt het netwerk van de rurale spaarkassen in Burkina Faso. Hoe evalueer je die samenwerking?
'De steun van Trias situeert zich vooral in de productieketens van rijst en ajuinen. We profiteren van de jarenlange ervaring die Trias heeft met microkredieten en leiderschapstrainingen in de schoot van landbouworganisaties. Ik hoop dat ik op mijn beurt een positieve bijdrage kan leveren aan de adviesraad van Trias.' 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de spaarkassen in Burkina Faso?
'De digitale revolutie maakt het mogelijk om nog veel meer klanten te bedienen met financiële producten en diensten. Ook de professionalisering van het databeheer en de vorming van onze medewerkers zijn belangrijke aandachtspunten. Wat het voor ons moeilijk maakt, is dat we die uitdagingen moeten aanpakken in een onveilige omgeving.'

Ben je bezorgd over de toekomst van jouw land? Het geweld lijkt steeds meer te escaleren, met als gevolg honderden doden tijdens de voorbije maanden, ook kinderen.
'Mijn grootste wens is vrede. We moeten het geweld terugdringen om van Burkina Faso het land te maken waarvan we dromen: een land zonder extreme armoede, met mensenrechten voor iedereen en met een goed ondernemersklimaat.''

Steun ondernemende vrouwen die in Burkina Faso zwoegen om op eigen benen te staan