YOUCA en Trias samen in zee voor Guineese jongeren

15-11-2018
Elk jaar steunt YOUCA een project voor kansarme jongeren. In 2019 valt de eer te beurt aan Trias Guinee, dat jongeren motiveert om hun lot in eigen handen te nemen door te ondernemen.

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren die werkt aan een solidaire samenleving waarin mensen en organisaties verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. Dat gebeurt door geld in te zamelen voor een veelbelovend jongerenproject in een ontwikkelingsland en voor een aantal projecten in België.

De fondsenwerving gebeurt tijdens de YOUCA Action Day, die volgend jaar plaatsvindt op 17 oktober. Dan zullen 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag gaan bij een bedrijf, een overheid of een organisatie. Hun dagloon schenken ze aan de projecten die de jongeren van Youca geselecteerd hebben tijdens een voting.

Jongeren in Guinee

Voor 2019 kwam een ontwikkelingsproject van Trias Guinee als winnaar uit de bus. In Guinee leeft 55 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Weinig landen scoren slechter op onze planeet.

Meer dan de helft van de Guineese bevolking is jonger dan 18 jaar. De arbeidsmarkt kan de toestroom van de jongeren niet absorberen. In de leeftijdscategorie van 18 tot 25 vindt drie op de vier jongeren geen job.

Jeunes Solidaires

'Amper een derde van de jongeren kan lezen en schrijven', vertelt René Millimouno, landendirecteur van Trias Guinee, die eraan toevoegt dat ook een diploma geen garantie biedt op een job. Vooral voor vrouwen is de toestand schrijnend: 85 procent van de afgestudeerde meisjes vindt geen werk. 

Om dit probleem aan te pakken, werkt Trias Guinee samen met Jeunes Solidaires, een platform van 800 jongeren tussen de 18 en 35 jaar. 'Dit is een veelbelovende organisatie, die we graag helpen uitbouwen', zegt René Millimouno. 

Ondernemerschap en belangenverdediging

Samen met de jongeren sleutelt Trias bij Jeunes Solidaires aan meer transparantie en beter bestuur. Daarnaast zorgen we voor opleidingen en startende ondernemers krijgen bedrijfsbegeleiding. 

Trias Guinee biedt de jongeren ook leiderschapstrainingen aan. 'Om de specifieke belangen van jongeren op de agenda te krijgen, is het belangrijk dat ze inspraak verwerven in boerenorganisaties en microkredietbanken. Pas dan kunnen jongeren volwaardig deelnemen aan de samenleving', weet Millimouno.

Lees alles over de samenwerking tussen YOUCA en Trias