Geef ondernemers wereldwijd de kans om het coronavirus te verslaan en hun lokale economie weer op gang te trekken.

 

Beste lezer,

Uitgerekend ondernemende mensen worden zwaar geraakt door de coronacrisis. Bij ons, en elders in de wereld. 
 
Bij Trias hebben we bij het begin van de crisis meteen een crisiscel en ingrijpende maatregelen geactiveerd. Overal in de wereld werd thuiswerk de norm voor onze medewerkers. De voorziene activiteiten ter ondersteuning van tachtig boeren- en ondernemersverenigingen zijn vervangen door noodplannen, in samenspraak met onze partners. We ondersteunen drie types activiteiten:
  • Preventieve maatregelen: in een recordtempo hebben we boeren en ondernemers gesensibiliseerd, tot in de meest afgelegen gebieden, zoals de Masai in Tanzania en boerengezinnen in het Andesgebergte.
  • Acute noodplannen: een belangrijke prioriteit in al onze regio’s is het draaiende houden van de voedselproductie en –distributie. Belangrijk voor boeren én consumenten.
  • Toekomstige relancemaatregelen: samen met onze partners bestuderen we hoe hun lokale economie in het post-coronatijdperk zo snel mogelijk op kruissnelheid komt om te voorkomen dat mensen kansloos wegglijden in de armoede.
Wat we merken, is dat ondernemers in deze crisisperiode de rol overnemen van de vaak afwezige overheid. Voorbeelden? In de Filipijnen steunen we boeren die zelf lijden onder de crisis maar toch gratis melk uitdelen aan zorgverleners en kinderen. Hetzelfde verhaal in Tanzania, waar één van onze partners mondmaskers en handgels uitdeelt aan zowel marktkramers als klanten op de populaire markten in Arusha. 
 
Zuid-Amerika krijgt klappen
 
Vandaag woedt het virus volop in Zuid-Amerika, waar we projecten hebben in Ecuador, Peru en Brazilië. Uitgerekend deze drie landen worden hard getroffen door het virus, samen betreuren ze 50.000 dodelijke slachtoffers. De familiale boeren die we in dit continent steunen, tonen gelukkig hun weerbaarheid en solidariteit. 
 
Een mooi voorbeeld is de samenwerking die tijdens deze crisis tot stand gekomen is in het Andesgebergte. Met de steun van Trias hebben coöperaties van Ecuadoraanse aardappelboeren, quinoaproducenten en groentetelers de handen in elkaar geslagen om gezonde en gevarieerde voedselmanden samen te stellen. Met één telefoontje kunnen consumenten de manden laten leveren, zodat ze veilig in hun kot kunnen blijven. Dit is een innovatie die de coronacrisis zeker zal overleven.
 
Afrika houdt adem in
 
In de meeste Afrikaanse landen waar Trias actief is, blijft het aantal besmettingen voorlopig relatief beperkt. Wel hebben regeringen zware quarantainemaatregelen genomen: scholen en bedrijven zijn gesloten, transport is aan banden gelegd, soms wordt een avondklok ingesteld. Voor mensen die op straat een inkomen moeten verwerven om het einde van de dag te halen, zijn dergelijke maatregelen een strop die beetje bij beetje strakker aanvoelt. Want economische steunmaatregelen zijn zo goed als onbestaande.
 
Op de Afrikaanse landbouwmarkten heerst intussen grote onzekerheid, waardoor boeren hun producentenprijzen zien dalen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Congolese cacaotelers die we begeleiden in het afgelegen Mai Ndombe. De lokale paprikatelers zagen een ton pepers wegrotten omdat ze die niet meer kwijtraken aan de straatstenen.
 
In Oeganda hebben ze zich aan een eerste poging gewaagd om de tol van de coronacrisis te becijferen. Nu al wordt verwacht dat vier miljoen extra Oegandezen onder de armoedegrens belanden. Het aandeel van de bevolking dat in armoede leeft zou door de coronacrisis stijgen van 21 tot meer dan 30 procent. Plaatselijke Trias-medewerkers getuigen dat veel gezinnen hun dieet terugschroeven naar één maaltijd per dag.
 
Steun onze crisisaanpak
 
Ons werk voor familiale boeren en ondernemers kunnen we alleen maar uitvoeren dankzij jouw steun. Als je in deze noodsituatie een bijdrage wil leveren: weet dat het rendement van jouw centen gegarandeerd is bij ondernemende mensen die vandaag op zichzelf aangewezen zijn om hun gezin en hun gemeenschap door de coronastorm te loodsen. Je kan onze crisisaanpak steunen door een bedrag te storten op ons rekeningnummer BE45-7363-3333-3389, met mededeling 202/0000/08514. Je kan ook online een gift overmaken.
 
 
Met oprechte dank voor je trouwe steun,
                       
Lode Delbare
Algemeen directeur 
 
PS: Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest waarmee je dit jaar niet 45 maar 60 procent van het geschonken bedrag recupereert. Dat heeft de federale regering beslist om de lagere inkomsten bij non-profitorganisaties als gevolg van de coronacrisis te verzachten.
 
 
 

VIDEO: Trias in een notendop