Geschreven door Elvie, vertaald uit het Engels:

Beste lezer,

Als laatste land in Zuidoost-Azië hebben wij in de Filipijnen begin maart een eerste lading ontvangen van het Chinese vaccin tegen Covid-19. Intussen blijft het virus een zware dodentol eisen, ondanks strenge maatregelen.

De lockdown en transportbeperkingen hebben ons land al meer dan 20 miljard dollar gekost. De voorbije jaren heb ik veel energie gestopt in de begeleiding van familiale melkveehouders, maar jammer genoeg incasseren ook zij zware klappen. Het is voor hen dat ik deze brief schrijf.

De Filipijnse melkveehouder scoort een laag rendement

Een melkveehouder van bij ons mag je niet vergelijken met zijn of haar collega’s in België. Een Filipijnse boer heeft maar een drietal melkkoeien die 6 tot 8 liter melk per dag produceren, wat vier keer minder is in vergelijking met toplanden. Om rond te komen, telen onze melkveehouders ook rijst, kokosnoten en groenten. 

De redenen waarom onze melkveehouderij zwak scoort, zijn divers: er is een tekort aan melkkoeien, de huisvesting van de weinige dieren is niet optimaal, het voedermanagement is ontoereikend, er is een tekort aan machines en bovendien wordt onze regio steeds vaker getroffen door tyfoons. Vaak brengen die tropische stormen zware schade toe aan het lichte materiaal waarmee onze boeren hun bedrijf inrichten.

Als we de consumptie in rekening brengen, zie je dat er nochtans een flink groeipotentieel is voor onze melkveesector. Een Filipino drinkt 25 liter melk per jaar. Helaas dekt de lokale productie maar 1 à 2 procent van onze consumptie. We zijn bijna volledig afhankelijk van de invoer uit Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, die samen een marktaandeel hebben van 63 procent.

Om onze voedselzekerheid te garanderen, heeft de Filipijnse overheid in het recente verleden steunmaatregelen uitgerold. Denk aan de invoer van koeien, teeltbegeleiding en de introductie van nieuwe technieken, zoals kunstmatige inseminatie. Maar de nationale productie stijgt maar mondjesmaat omdat de meeste boeren hun melkkoeien nog altijd beschouwen als een bijverdienste. En dus investeren ze niet of nauwelijks in deze bedrijfstak.

Trias Filipijnen springt in de bres en behaalt mooie resultaten

Ons team in de Filipijnen is ervan overtuigd dat de melkproductie kansen biedt, niet in het minst voor vrouwen en jongeren. Daarom versterken we op het schiereiland Bicol de plaatselijke zuivelfederatie BFDC, die 21 coöperaties met in totaal 7.000 boerengezinnen telt. Dankzij onze steun van de voorbije zeven jaar heeft de federatie haar dienstverlening flink uitgebreid:

  • voorlichters zorgen voor bedrijfsbegeleiding
  • lokale spaarkassen bieden toegang tot microkrediet
  • met een eigen installatie verwerkt de federatie melk tot zuivel
  • de introductie van risicomanagement biedt bescherming tegen natuurrampen

Succesverhalen zijn er genoeg. Neem bijvoorbeeld Maria Francia die in 2015 een kleine boerderij runde met drie koeien. Hoewel ze in 2016 twee dieren verloor tijdens de tyfoon Nena kon ze haar veestapel uitbreiden tot negen melkkoeien. In haar lokale coöperatie is Maria opgeklommen tot manager die verantwoordelijk is voor gender en inclusie: ze motiveert andere vrouwen om ook in de melkveehouderij te stappen.

Jij helpt ons de coronacrisis overwinnen

Interessant is dat BFDC ook boeren begeleidt die kiezen voor biologische melkveehouderij. In dit segment is het inkomen van de gezinnen met 20 procent toegenomen... maar dan kwam Covid-19. Van bij het begin nam de Filipijnse regering drastische maatregelen om de circulatie van het virus in te dammen. 

Eén van de gevolgen: de verwerkingsinstallatie van de BFDC moest de deuren sluiten. Sommige boeren pasteuriseren hun melk, veel anderen schenken hun melk aan hun coöperaties die in deze moeilijke tijden armere dorpen en buurten bevoorraden. Een mooie geste, want de melkveehouders kunnen zelf amper nog in hun basisbehoeften voorzien. Daarom heeft Trias samen met de BFDC groentezaden ter beschikking gesteld. Zo kunnen de boeren tijdelijk een alternatieve inkomstenbron aanboren.

Met jouw steun aan Trias help jij Filipijnse boerengezinnen die de coronacrisis proberen te overbruggen. Dat is de moeite waard. Eenmaal de pandemie achter de rug is, willen we plannen uitrollen die de melkveehouderij een extra impuls geven. Zo zullen we de dienstverlening voor de boeren ook op het niveau van de lokale coöperaties verbeteren. De spaarkassen moeten meer sociale bescherming bieden. En op het niveau van de landbouwbedrijven gaan we diversificatie promoten om hun inkomenszekerheid te verhogen.

Ik zou het fantastisch vinden als jij jouw schouders dit jaar mee blijft zetten onder onze plannen. Ik spreek uit eigen ervaring: er is niks mooiers dan anderen helpen, zeker wanneer de nood het hoogst is!

Nogmaals bedankt voor jouw grenzeloze solidariteit,

                                  

Elvie Gayosa
Trias Filipijnen