Trias kan rekenen op de steun van honderden donateurs die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leveren voor onze werking. Het gaat om overheden, fondsen, stichtingen, bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren. Hartelijk bedankt voor die steun!

84 procent van het budget investeert Trias in de projecten op het terrein, waarbij de meeste centen naar ondernemende mensen in de landen waar wij actief zijn in gaan. Het resterende bedrag vloeit naar de werkings- en personeelskosten voor de ondersteunende diensten in Brussel: boekhouding, human resources, programmacoördinatie en kwaliteitsmanagement.

Elk jaar publiceren we onze financiële cijfers op de website NGO Openboek.
Download het auditverslag van BDO Bedrijfsrevisoren

Audit verslag 2020

Audit verslag 2021

Rapport d'audit 2021 
 

Trias is lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF). We onderschrijven de ethische code van deze organisatie die toekijkt op de beheerskwaliteit en transparantie van ontwikkelingsorganisaties die het vertrouwen van hun donateurs waard zijn.