Trias kan rekenen op de steun van honderden donateurs die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leveren voor onze werking. Het gaat om overheden, fondsen, stichtingen, bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren. Samen bezorgden ze ons in 2018 een budget van 11,3 miljoen euro. Hartelijk bedankt voor die steun!

84 procent van het budget investeert Trias in de projecten op het terrein, waarbij de meeste centen naar ondernemende mensen in Afrika gaan. Het resterende bedrag vloeit naar de werkings- en personeelskosten voor de ondersteunende diensten in Brussel: boekhouding, human resources, programmacoördinatie en kwaliteitsmanagement.

Opbrengsten

Kosten

Uitgaven per land

Balans

Download het auditverslag van KPMG en andere documenten die we jaarlijks ter beschikking stellen van het VEF

Trias is lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF). We onderschrijven de ethische code van deze organisatie die toekijkt op de beheerskwaliteit en transparantie van ontwikkelingsorganisaties die het vertrouwen van hun donateurs waard zijn.