Vaste activa (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Vaste activa 135.552 1,46% 130.587 0,29%
Immateriële vaste activa 95.712   45.334  
Materiële vaste activa 3.538   12.138  
Financiële vaste activa 36.302   73.115  
 

Vlottende activa (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Vlottende activa 9.142.458 98,54% 45.080.257 99,71%
Vorderingen op meer dan 1 jaar 2.231.207   28.181.097  
Vorderingen op hoogstens 1 jaar 2.891.836   11.988.055  
Liquide middelen 4.004.915   4.882.895  
Overlopende rekeningen 14.500   28.210  
 

Totaal activa (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
TOTAAL ACTIVA 9.278.010 100,00% 45.210.844 100,00%