Eigen opbrengsten (in euro)

  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Verkopen 119.536 0,95% 135.177 1,31%
Lidgelden 580 0,00% 250 0,00%
Particulieren 195.885 1,56% 248.134 2,40%
Bewegingen 117.629 0,94% 102.020 0,98%
11.11.11 237.540 1,89% 207.485 2,00%
Agri-agencies - medefinanciering 1.302.937 10,38% 939.239 9,07%
Agri-agencies - projecten 0 0,00% 45.130 0,44%
Cordaid medefinanciering 0 0,00% 0 0,00%
Cordaid projecten 0 0,00% 0 0,00%
Andere ngo's 140.499 1,12% 26.000 0,25%
Stichtingen en fondsen - medefinanciering 317.600 2,53% 305.700 2,95%
Stichtingen en fondsen - projecten 0 0,00% 0 0,00%
Bedrijven 47.419 0,38% 70.775 0,68%
Andere vzw's 74.134 0,59% 41.035 0,40%
Diverse lokale inkomsten Zuiden 45.782 0,36% 103.154 1,00%
Andere bedrijfsopbrengsten 51.759 0,41% 12.212 0,12%
Financiële opbrengsten 26.350 0,21% 73.923 0,71%
Uitzonderlijke opbrengsten 11.681 0,09% 0 0,00%
TOTAAL EIGEN OPBRENGSTEN 2.689.329,36 21,42% 2.310.234,04 22,30%
 
22,30% van de totale inkomsten bestaat uit eigen opbrengsten. De grootste inkomstenbron zijn de agri-agencies uit het netwerk van AgriCord, met een aandeel van 9,51%. De stichtingen en fondsen scoren een aandeel van 2,95%.  11.11.11 zorgt voor 2% van de inkomsten. Van Unizo, Markant, Neos, KVLV, Landelijke Gilden, KLJ en CD&V ontvangt Trias elk jaar een structurele bijdrage.

Subsidies (in euro)

  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Provincies 27.760 0,22% 107.983 1,04%
Gemeenten 33.016 0,26% 34.075 0,33%
Belgische overheid - DGD 7.131.818 56,80% 6.328.002 61,09%
Belgische overheid - BFVZ 476.687 3,80% 527.622 5,09%
Belgische overheid - Synergieprojecten 1.303.459 10,38% 0 0,00%
Belgische overheid - Contextanalyse 0 0,00% 40.628 0,39%
Vlaamse overheid 233.583 1,86% 292.043 2,82%
Europese Unie 41.446 0,33% 199.090 1,92%
Andere overheden 0 0,00% 0 0,00%
Personeelsgerelateerde subsidies 120.409 0,96% 152.708 1,47%
Lokale subsidies 498.897 3,97% 365.608 3,53%
TOTAAL SUBSIDIES 9.867.075 78,58% 8.047.759 77,70%
 
Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies veruit de belangrijkste inkomstenbron voor Trias. Ze zijn nog altijd goed voor 77,70% van de totale opbrengsten. We willen dit cijfer op termijn terugdringen naar zeventig procent.
 
Het aandeel van de programmafinanciering van de Belgische federale overheid bedraagt 61,09%. Trias stelt zich tot doel om de afhankelijkheid van één financieringsbron structureel te doen dalen onder de drempel van 60 procent. 
 
Het aandeel van de Europese Unie bedraagt 1,92%.  De Vlaamse overheid is goed voor 2,82% van de inkomsten. De lokaal gemobiliseerde fondsen scoren een aandeel van 3,53%%. 

Totaal opbrengsten (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
TOTAAL OPBRENGSTEN 12.556.405 100,00% 10.237.473 100,00%