Eigen vermogen (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Eigen vermogen 825.383 8,90% 945.904 2,09%
Bestemde fondsen - sociaal passief 569.310   569.310  
Bestemde fondsen - Bouwfonds 805.536   805.536  
Overgedragen resultaat -549.463   -428.942  

 

Voorzieningen (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Voorzieningen 48.320 0,52% 211.863 0,47%
Voorzieningen voor risico's en kosten 48.320   211.863  

 

Schulden (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Schulden 8.404.307 90,58% 44.053.076 97,44%
Schulden op hoogstens 1 jaar 3.704.735   3.436.092  
Overlopende rekeningen 4.699.572   40.616.984  
 

Totaal passiva (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
TOTAAL PASSIVA 9.278.010 100,00% 45.210.843 100,00%