Samen met Trias brengen boeren- en ondernemersverenigingen hun vooruitgang in kaart voor 7 kerncapaciteiten: middelenbeheer, ledenparticipatie, dienstverlening, relatiebeheer, financiën, leiderschap en diversiteit. Om die motor van zelfontwikkeling op volle toeren te laten draaien, doorlopen de organisaties 6 fasen:

 1. FASE 1: SAMEN ANALYSEREN

  Doordrongen van de plaatselijke cultuur, selecteren de landen- en regioteams van Trias lokaal verankerde boeren- en ondernemersverenigingen met groeipotentieel. Samen met elke partner brengen we de identiteit, de werking en de ambities van de organisatie in kaart.

 2. FASE 2: DROMEN PLANNEN

  Onze lokale adviseurs helpen boeren- en ondernemersverenigingen een ontwikkelingsplan op te stellen. Daarin beschrijven onze partners hoe ze hun interne organisatie en externe dienstverlening stap voor stap naar een hoger niveau tillen.

 3. FASE 3: VERTREKPUNTEN OPMETEN

  Op basis van een grondige screening beoordelen we de boeren- en ondernemersverenigingen voor 7 kernindicatoren: middelenbeheer, ledenparticipatie, dienstverlening, relatiebeheer, financiën, leiderschap en diversiteit. Na die nulmeting kunnen we de vooruitgang van onze partners becijferen.

 4. FASE 4: KANSEN CREEËREN

  Onze lokale adviseurs bieden de boeren- en ondernemersverenigingen een uitgebreid instrumentarium om hun ontwikkelingsplan uit te voeren. Gaande van innovatieve methodieken over lokale en internationale kennisuitwisseling tot coaching door eigen en externe experts.

 5. FASE 5: PRESTATIES EVALUEREN

  De boeren- en ondernemersverenigingen brengen samen met onze adviseurs hun jaarlijkse vooruitgang in kaart. Zo ontwikkelen onze partners een grondige en objectieve kijk op hun prestaties.

 6. FASE 6: PERMANENT BIJSTUREN

  De boeren- en ondernemersverenigingen raken ervan doordrongen dat ze hun prestaties zelf in de hand hebben en voortdurend kunnen bijsturen. Zo ontstaat een permanente leercyclus, die onze partners jaar na jaar naar betere prestaties stuwt. Dat is de kracht van People3.