SPIDER – partners versterken via empowerment & reflectie

SPIDER is een bottom-up en co-creatief proces waarbij we zowel de leiders als de leden van onze partnerorganisaties betrekken. Dankzij deze methode wordt op een systematische manier nagedacht over de capaciteiten en prestaties van onze partners. Zo stellen we vervolgens een plan van aanpak op om zes kerncapaciteiten te gaan verbeteren.

LEATRA – Leiderschapstraject

Met deze methodiek probeert Trias gedragsverandering te realiseren bij de huidige en toekomstige leiders van onze partnerorganisaties. Het traject bestaat uit een introductietraining waaraan vervolgens aanvullende modules worden gekoppeld. Die worden gekozen door de trainee zelf op basis van de competenties die zij belangrijk vinden. Bovendien krijgen ze ook persoonlijke coachingsessies om de theorie verder om te zetten in de praktijk.

ERI – toolbox voor plattelandsinnovatie

Met onze ERI-toolbox stimuleren we landbouwers om over te stappen van overlevingslandbouw naar een duurzamere vorm van boeren. Om dat te doen, geven we hun verschillende trainingen zodat ze hun kennis en skills kunnen verbeteren.

ruta – traject voor gendermaInstreaming

Via het RUTA-traject werkt Trias aan veranderingsprocessen rond inclusie bij onze partners. Drie zaken staan hierbij centraal: vrouwen en hun positie sterker maken, inclusie verankeren binnen de organisatie en relaties tussen mannen en vrouwen verbeteren.