RUTA – traject voor gendermainstreaming

In heel wat van de boeren- en ondernemersorganisaties waar Trias mee samenwerkt, wordt vaak niet geluisterd naar vrouwen, jongeren of mensen uit andere minderheidsgroepen. Om daar iets aan te veranderen, heeft Trias het RUTA-traject uitgewerkt.

Wat is RUTA?

Met dit traject begeleidt Trias veranderingsprocessen rond inclusie bij onze partners.

  • RUTA vertrekt vanuit de zaken die bij de start van het traject nog ontbreken bij de partner in kwestie.
  • Het traject bestaat niet uit eenmalige sensibiliseringsacties, maar geeft elke partner de kans om een specifiek plan van aanpak op te stellen. De uitvoering daarvan wordt vervolgens gemonitord om veranderingen te kunnen meten.

hoe werkt het?

  • Bewustwording: het traject start met een kennismakingsgesprek. Na afloop beslist de partnerorganisatie of ze het al dan niet willen volgen.
  • Zelfdiagnose: via focusgroepen en een vragenlijst voert de organisatie een zelfevaluatie uit. Bedoeling is om zo de belangrijkste genderbeperkingen binnen de organisatie te identificeren en de maatregelen op te lijsten die daarbij zouden kunnen helpen.
  • Het actieplan: op basis van de zelfevaluatie stelt het management van de partnerorganisatie samen met Trias een actieplan op. Dit plan legt de activiteiten, de verantwoordelijkheden maar ook de indicatoren en de verwachte resultaten vast. Het actieplan wordt vervolgens eerst door alle leden gevalideerd. Om het uit te voeren, worden acties geïntegreerd in de maandelijkse en driemaandelijkse planning van de organisatie.
  • Monitoring: zowel de partnerorganisatie als Trias houden regelmatig de uitvoering van het plan in de gaten, om de voortgang te meten en bij te sturen waar nodig.
  • Institutionalisering: bepaalde veranderingen zijn na 3 jaar opgenomen in de regels en statuten van de partner en dragen bij aan de inclusieve cultuur van de organisatie.

“Ik weet nu dat vrouwen en jongeren wél belangrijk zijn.
Ze zijn zowel de toekomst als het heden van onze organisatie en hebben de kennis en vaardigheden om hun steentje bij te dragen.”

Salvador Vasquez (CONFRAS, El Salvador)
RS28469_Trias Yngwie Scheerlinck-103-lpr

waarom werkt het?

Een participatieve aanpak
Zowel leiders als leden van onze partnerorganisatie worden intensief bij dit traject betrokken. Op die manier creëren we meer draagvlak.

Een hart voor inclusie
We sensibiliseren de deelnemers actief rond het belang van inclusie. Zodat ze zelf overtuigd zijn om dit op de agenda van hun eigen organisatie te zetten.

Overtuigde en geëngageerde leiders
We zien dat na afloop van het traject heel wat leiders van onze partnerorganisaties uitgroeien tot echte ‘inclusiekampioenen’. En dat is belangrijk want door hun invloed kunnen ze een hele organisatie in beweging krijgen. Bovendien kunnen we via hen nog meer mensen bereiken met onze aanpak.

“Ik ben zo blij dat ik heb deelgenomen aan dit traject. Het heeft mij ontzettend geïnspireerd.
Bovendien zien we dat dankzij de opleidingen rond inclusie nu veel meer vrouwen en jongeren naar onze vergaderingen komen.
Dat was voorheen niet het geval.”

Mariam Ouedraogo (President van de Sinignassigui groep, UCRB, Burkina Faso)

ONZE IMPACT

Onze Salvadoraanse partner CLAC, de Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo, heeft met onze ondersteuning een meer inclusieve benadering van gender en jeugd verwerkt in haar beleid en strategie. Dit heeft al geleid tot acties ter bevordering van leiderschap en participatie van vrouwen en jongeren, waarmee zeker 7.455 mensen in 24 Latijns-Amerikaanse landen werden bereikt.