Financiële cijfers

Trias kan rekenen op de steun van honderden donateurs die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leveren voor onze werking. Het gaat om overheden, fondsen, stichtingen, bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren. Hartelijk bedankt voor die steun!

FinanciEEL Overzicht

86% van onze inkomsten vloeit rechtstreeks naar onze projecten. De overige 14% van onze inkomsten zijn even belangrijk om onze doelen te bereiken.
Deze middelen worden geïnvesteerd in:

  • ondersteuning van onze regionale kantoren op het gebied van boekhouding en personeelsbeheer
  • kwaliteitsbeheer om de efficiëntie en effectiviteit van onze projecten te vergroten
  • fondsenwerving om zoveel mogelijk boeren en ondernemers te ondersteunen

Financiële publicaties & audits

Elk jaar publiceren we onze financiële cijfers op de website van NGO Openboek, een gespecialiseerde website die volledige transparantie biedt over inkomsten en uitgaven van NGO’s in België.
Ook op de website van donorinfo.be vindt u een overzicht van de financiële informatie van Trias.

De rekeningen van onze organisatie worden elk jaar gecontroleerd en gecertificeerd door het boekhoudkantoor BDO en gelabeld zonder reserves. De auditrapporten van de voorbije jaren vindt u hieronder. Daarnaast vindt u hieronder ook de synthesetabellen. Deze omvat de kerncijfers van ons jaarrapport.

Inkomsten van Trias van 2012 tot 2022
Verdeling van de uitgaven per regio in 2022

Ethische Fondsenwerving vzw

Trias is lid van Ethische Fondsenwerving vzw (EF). We onderschrijven de ethische code van deze organisatie die toekijkt op de beheerskwaliteit en transparantie van ontwikkelingsorganisaties die het vertrouwen van hun donateurs waard zijn.

logo EF leden